Browsing Tag

Special report

10 แนวโน้มเทคโนโลยีในกิจการภาครัฐ

10 อันดับแนวโน้มเทคโนโลยีพลิกโฉมกิจการภาครัฐแห่งปี 2564 ประกอบด้วย เทคโนโลยีด้านความปลอดภัย การควบคุมค่าใช้จ่าย และการจัดการความท้าทายด้านประสบการณ์ของประชาชนต่อภาครัฐ การ์ทเนอร์ อิงค์ เผย 10 แนวโน้มเทคโนโลยีในกิจการภาครัฐในปี…
Read More...

Cloud Maturity Model

Cloud Maturity Model ถูกนำมาใช้ประเมินความพร้อมขององค์กร และยังถูกใช้เป็นกรอบเพื่อการพัฒนาความสามารถด้านคลาวด์คอมพิวติ้ง บทความชุดนี้จะนำเสนอแนวคิดของ Cloud Maturity Model…
Read More...

ความสัมพันธ์ของการใช้เทคโนโลยี กับการสร้างประสบการณ์ลูกค้า (Customer Experience)

“รายงานผลการศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลเชิงลึกด้านดิจิทัล เกี่ยวกับ ความสัมพันธ์ของการใช้เทคโนโลยีกับการสร้างประสบการณ์ลูกค้า (Customer Experience) ที่สอดคล้องกัน ที่ชี้ชัดว่า…
Read More...

ยุคของ Internet of Things มาถึงแล้ว

IoTกำลังกลายเป็นหัวข้อสำคัญที่บริษัทชั้นนำในทุกๆอุตสาหกรรม บรรจุลงในแผนยุทธศาสตร์ และในตอนนี้บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านไอทีมากมายต่างกำลังแย่งชิงความเจ้าตลาด โดยคิดค้นทั้งในส่วนของฮาร์ดแวร์ ระบบปฏิบัติการ แพลตฟอร์ม…
Read More...

GDPR โอกาสในการยกระดับมาตรฐานการักษาความปลอดภัยข้อมูลองค์กร

“กฎการคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป หรือ GDPR จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 25 พฤษภาคม ผู้ประกอบการในไทยสามารถมองได้หลายมุม ทั้งเรื่องผลกระทบการติดต่อธุรกิจกับคนในยุโรป โอกาสและความเสี่ยงต่างๆ…
Read More...

THE INFORMATION GENERATION

ประชาคมดิจิตอลที่อาศัยอยู่ในเครือข่ายทั่วโลก มีการเชื่อมต่อและเข้าถึงข้อมูลทุกมุมโลกอยู่ตลอดเวลาด้วยปลายนิ้วของพวกเขา ทำให้ผู้คนเหล่านั้นมีส่วนร่วมในโลกออนไลน์มากกว่าเดิมและได้กลายเป็นผู้ให้ข้อมูลสำคัญในระบบนิเวศน์ขนาดใหญ่ แน่นอนว่าในทุกๆ…
Read More...

Top Priorities for Digital Transformation

“เรียนรู้ภารกิจที่ต้องทำบนการเดินทางครั้งสำคัญ Digital Transformation กระบวนการของปฏิรูปทางดิจิทัลครั้งนี้เปรียบเสมือนการเดินทางไกล ที่ต้องวางแผน เตรียมตัว เตรียมสัมภาระ งบประมาณ บุคลากร เทคโนโลยี เป้าหมาย เพื่อพบเจอสิ่งต่างๆ…
Read More...

Hybrid Enterprise ก้าวต่อไปขององค์กรในยุคดิจิตอล

เพื่อตอบสนองความต้องการของธุรกิจในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศได้ทุกสถานที่ องค์กรจะต้องพัฒนากลยุทธทางด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเครือข่ายหลากหลายชนิดที่มีใช้อยู่ในการดำเนินธุรกิจ …
Read More...