Browsing Tag

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

กกพ. ชูผลงานความสำเร็จกองทุนพัฒนาไฟฟ้า อวอร์ด 2565 หมู่บ้านแหลมประทับ…

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือสำนักงาน กกพ. ปลื้มผลสำเร็จภารกิจพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบโรงไฟฟ้า ยกให้หมู่บ้านแหลมประทับ อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นหมู่บ้านต้นแบบของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ในการยกระดับคุณภาพชีวิต พัฒนาอาชีพ…
Read More...

กกพ. ส่งต่อความภาคภูมิใจ จัดมอบรางวัลเกียรติยศกับสุดยอดผลงาน การประกวดกองทุนพัฒนาไฟฟ้า อวอร์ด 2565

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) จัดงานประกาศผล และพิธีมอบรางวัลการประกวดกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ประจำปี 2565 “กองทุนพัฒนาไฟฟ้าอวอร์ด 2565” ส่งมอบรางวัลเเห่งเกียรติยศ เชิญถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า…
Read More...