Browsing Tag

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (NT)

NT ลงนาม MOU กับ ป.ป.ช. สคร. และรัฐวิสาหกิจ 51 หน่วยงาน…

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การขับเคลื่อนธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาล ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)  …
Read More...

NTตระหนักใส่ใจด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมร่วมงาน ESG DAY ของ ปณท.

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานเปิดงาน ESG Day (Environmental Social Governance) ประจำปี 2566 ของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด หรือ ปณท. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี…
Read More...

NT จัดพิธีถวายสักการะพระอนุสาวรีย์จอมพล สมเด็จพระราชปิตุลาฯ เนื่องในวันสื่อสารแห่งชาติ 2565

นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องสักการะ “พระอนุสาวรีย์ จอมพล  สมเด็จพระราชปิตุลา บรมพงศาภิมุข  เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์  กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช”…
Read More...

รมว.ดีอีเอส เปิดสปอตไลต์ส่องหา UNICORN ในงาน CHIANGMAI WEB3 CITY AND METAVERSE

 นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมด้วย ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผู้อำนวยการหน่วยบริหารจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ รองอธิการบดี-เทคโนโลยีดิจิทัล…
Read More...

NT พร้อมถ่ายทอดสดซีเกมส์ 2021 จากกรุงฮานอย เวียดนาม เชิญชวนร่วมเชียร์และส่งแรงใจให้นักกีฬาไทย

          NT พร้อมรับส่งสัญญาณถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ 2021 จากกรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม สู่ศูนย์ถ่ายทอดสดและรายงานข่าวสำนักงาน กสทช. ก่อนส่งโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์…
Read More...

NT ร่วมกับ AWS เชิญชวนนักพัฒนาร่วมสัมมนาฟรี เสริมความรู้ต่อยอดเชิงเทคนิคบริการ AWS Cloud…

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (NT) ร่วมกับบริษัท อะเมซอน เว็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) (AWS) ชวนนักพัฒนาสายคลาวด์และบิ๊กดาต้าร่วมสัมมนาฟรีออนไลน์  ”AWS+NT 104 : Hybrid edge innovation usecase with Kin-Yoo-Dee Platform” …
Read More...