Browsing Tag

นักศึกษา

ม. เทคโนโลยีมหานคร เดินหน้าพัฒนาหลักสูตรการสอนแนวใหม่ ปั้นบัณฑิตพร้อมใช้ ป้อนตลาดอุตสาหกรรม

จากชื่อเสียงที่สั่งสมมานานกว่า 3 ทศวรรษของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (MUT) ที่โดดเด่นในด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี และได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนอันดับหนึ่งของไทย ด้านวิจัย นวัตกรรมและสังคม จากการจัดอันดับของ SCImago…
Read More...