Browsing Tag

wellnesstourism

“กฤษนะ” ทัวร์ยกล้อ -มูลนิธิอารยสถาปัตย์ เพื่อคนทั้งมวล และทีมงาน FD Expo…

กฤษณะ ละไล  (กฤษนะทัวร์ยกล้อ มูลนิธิอารยสถาปัตย์)   ขอขอบคุณพี่น้องประชาชน นักธุรกิจ นักบริหาร ผู้นำองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และมหามิตรนานาชาติ ที่ได้เข้าร่วมสนับสนุนการจัดงาน Thailand Friendly Design Expo 2022 :…
Read More...