Browsing Tag

VG for Love

หอการค้าไทย เยี่ยมชมนวัตกรรมอาหารพร้อมทานจากซีพีแรม ผู้นำอุตสาหกรรมอาหารพร้อมรับประทานในงาน THAIFEX…

นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา รองประธานกรรมการหอการค้าไทย ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธซีพีแรม ในงาน THAIFEX Anuga Asia 2022 ภายใต้แนวคิด “Food for the Future” ขานรับยุทธศาสตร์ชาติ "ความมั่นคงทางอาหาร" ในการนี้ นายเจริญ แก้วสุกใส ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร…
Read More...

ซีพีแรม ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความมั่นคงทางอาหาร เพิ่มขีดความสามารถอุตสาหกรรมอาหาร…

บริษัท ซีพีแรม จำกัด ผู้นำอุตสาหกรรมอาหารพร้อมรับประทานของไทย โดยมีผลิตภัณฑ์ที่คุ้นเคยและพบได้ในร้านค้าปลีกสมัยใหม่ อาทิ ข้าวกล่อง ข้าวปั้น โอนิกิริ ซาลาเปา ขนมจีบ และผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ตราเลอแปง…
Read More...