Browsing Tag

UX

UOB TMRW แพลตฟอร์มธนาคารดิจิทัลครบวงจร จากยูโอบี ประเทศไทย

ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย ประกาศรวม 2 แอปพลิเคชัน UOB Mighty และ TMRW ให้เป็นหนึ่งเดียว สู่แพลตฟอร์มธนาคารดิจิทัลแบบครบวงจรใหม่ภายใต้ชื่อ UOB TMRW เพื่อให้บริการด้านดิจิทัลและรองรับฐานลูกค้าที่เติบโตขึ้นในประเทศไทย UOB TMRW…
Read More...