Browsing Tag

SS&C Technologies Holdings

เอสเอสแอนด์ซี เปิดตัว บลู ปริซึม เดสก์ท็อป…

บลู ปริซึม เดสก์ท็อป ช่วยให้องค์กรธุรกิจมีระบบอัตโนมัติในการจัดการกระบวนการทำงานของคอมพิวเตอร์ได้อย่างปลอดภัยและจากส่วนกลาง ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงด้านการกำกับดูแลและความเสี่ยงด้านความปลอดภัย บริษัท เอสเอสแอนด์ซี เทคโนโลยีส์…
Read More...