Browsing Tag

ShopeeTogether

‘ช้อปปี้’ แปลงโฉมกล่องพัสดุใช้แล้วสู่ผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์แก่สังคม จากกิจกรรม ‘กล่อง เกิด ใหม่’…

หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม ‘กล่อง เกิด ใหม่’ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ #ShopeeTogether ร่วมกันสู่ความยั่งยืน ที่ ‘ช้อปปี้’ ผู้นำแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไต้หวัน…
Read More...