Browsing Tag

paysoon

ภาคธุรกิจได้เฮ! ‘Pay Solutions’ จับมือ ‘วีซ่า-ธนาคารกรุงเทพ’ เปิดตัว “PaySoon” Fintech…

 “เพย์โซลูชั่น” ผนึก “วีซ่า – ธนาคารกรุงเทพ” เปิดตัว! เพย์ ซูน (PaySoon) เทคโนโลยีเสริมสภาพคล่องทางการเงินให้ธุรกิจไทย ชูระบบการชำระเงินออนไลน์ระหว่างผู้ขายกับผู้ชื้อที่เป็นนิติบุคคล   ผ่านบัตรเครดิตนิติบุคคล ขยายระยะเวลาการชำระเงิน…
Read More...