Browsing Tag

Otteri wash & dry

Otteri wash & dry คว้ารางวัล Marketeer NO.1 Thailand Brand เป็นปีแรก

นับเป็นครั้งแรกที่ รางวัล Marketeer NO.1 Thailand Brand  มีการจัดอันดับความนิยมของผู้บริโภคในหมวด “Laundromat” หรือ ร้านสะดวกซัก  จึงเป็นที่ประจักชัดเจนแล้วว่า ร้านสะดวกซัก ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของคนไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว…
Read More...