Browsing Tag

KPI

5 Skills ที่ควรมีในยุคนี้ของพนักงานบริษัท

 การทำงานในยุคปัจจุบันนอกเหนือเเค่เพียง ทักษะทางวิชาชีพ เราจำเป็นต้องอาศัยทักษะพิเศษ เพื่อเสริมทัพความเจริญก้าวหน้าทางการงาน (career path ) ได้อย่างมั่นคง…
Read More...