Browsing Tag

HealthUp

ถอดรหัสธุรกิจสุขภาพในยุคดิจิทัล เน้นการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน

พฤติกรรมของผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงบนวิถีชีวิตในโลกยุคใหม่ที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญผนวกกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ธุรกิจต่างๆ ในทุกอุตสาหกรรมต้องปรับตัวให้ทันตามสถานการณ์ ‘ดิจิทัลเฮลท์แคร์’…
Read More...