Browsing Tag

Go Cloud First

ดีอีเอส เตรียมดัน Go Cloud First พร้อมตั้ง Center Fraud Registry ลดการโกงดิจิทัล

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เล็งผลักดันนโยบาย Go Cloud First สำหรับหน่วยงานภาครัฐ - ภาคเอกชน เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน โชว์ผลงานการแจ้งข้อร้องเรียนคดีเกี่ยวกับดิจิทัลลดลงจาก 800 รายการต่อวัน เหลือ 600…
Read More...