Browsing Tag

EEC

เปิดประเดิมเดือนแรกปี 2566 ต่างชาติหอบเงินลงทุนเข้าไทย 5,129 ล้านบาท…

นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (นายทศพล ทังสุบุตร) ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว รายงานให้ทราบว่าเดือนแรกของปี 2566 (มกราคม)…
Read More...