Browsing Tag

digitalceo

‘ดีป้า’ เปิดหลักสูตร Digital CEO รุ่นที่ 5 มุ่งพัฒนาภาครัฐ-เอกชนรองรับสังคมดิจิทัล

ดีป้า เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงของภาครัฐและเอกชน ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นกำลังพลในการขับเคลื่อนของประเทศ  จึงดำเนินการจัดหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO)…
Read More...