Browsing Tag

โทรคมนาคมแห่งชาติ

NT จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ…

พันเอก สรรพชัยย์ หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่  บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT นำคณะผู้บริหารและพนักงาน NT ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะ และถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา…
Read More...

NT สานพลังขับเคลื่อน CSR ในโครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club สร้างความเข้มแข็ง…

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT มุ่งมั่นสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างเยาวชน ชุมชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกพื้นที่ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสร้างความเข้มแข็งและยกระดับชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ผ่าน NT CSR…
Read More...

NT ส่งมอบปฏิทินเก่าจากกิจกรรม “ปฏิทินเก่า เราขอ” ให้กับศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา…

นางสาวโชติกา ไพจ์ศรี ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT ส่งมอบปฏิทินเก่า จากกิจกรรม "ปฏิทินเก่า เราขอ" ซึ่งจัดโดย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ภายใต้แนวคิด "การให้ คือ ความสุข" …
Read More...

ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC 1111)…

ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานเปิดการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และ GCC1111 ประจำปี 2566 โดยมี นายรังสรรค์  จันทร์นฤกุล…
Read More...

NT เชื่อมโยงสัญญาณถ่ายทอดสด การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 32 จากกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา

เชิญแฟนกีฬาชาวไทย ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 32 จาก ประเทศกัมพูชา โดยบริษัท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ NT เป็นผู้เชื่อมโยงสัญญาณถ่ายทอดสดระหว่างประเทศผ่านโครงข่ายไฟเบอร์ออปติกเพื่อให้บริการ TV Transmission เริ่มตั้งแต่ 29…
Read More...

NT เชิญชวนร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล NT RUN FOR LIFE Nakhon Phanom

NT จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล NT RUN FOR LIFE Nakhon Phanom บนเส้นทางสายวัฒนธรรมริมฝั่งโขง ณ ลานพญาศรีสัตตนาคราช นครพนม นำรายได้สมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลวังยาง โรงพยาบาลนาทม…
Read More...

NT จัดระเบียบสายสื่อสารลงท่อร้อยสายใต้ดิน 2566 พร้อมพัฒนาเป็น Neutral Operator และ Neutral Last Mile…

NT เปิดแผนโครงการท่อร้อยสายใต้ดินปี 2566 ร่วมมือกับ กฟน. กฟภ. องค์กรภาครัฐ และเอกชน จัดระเบียบสายสื่อสารลงใต้ดิน มุ่งต่อยอดโอกาสในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานพร้อมพัฒนาบทบาทเป็น Neutral Operator และ Neutral Last Mile Provider…
Read More...

NT จับมือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมพัฒนานวัตกรรมการวิเคราะห์ข้อมูล

NT และคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จับมือเดินหน้าพัฒนานวัตกรรมการวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม ​ ดร. วงกต วิจักขณ์สังสิทธิ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานดิจิทัล บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT และ…
Read More...

“ร่วมรักษ์โลกกับ NT สมัครใช้ e-Bill” สมัครฟรีพร้อมสิทธิ์รับ Gift Card

นายสุรพล แน่งน้อย ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธฺ์และสื่อสารองค์กร บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT เปิดเผยว่า NT ได้เพิ่มช่องทางการจัดส่งใบแจ้งหนี้ค่าใช้บริการทางอีเมล (NT e-Bill) เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว…
Read More...

NT แสดงพลังยึดแนวทางปฏิบัติต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันนำสู่องค์กรคุณธรรมโปร่งใส

พลเอก สุชาติ ผ่องพุฒิ ประธานกรรมการ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT เป็นประธานในการจัดกิจกรรมรวมพลังแสดงเจตนารมณ์และประกาศนโยบายต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน มุ่งเน้นการกำกับดูแลองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)…
Read More...