Browsing Tag

เอ็ตด้า

ETDA ชวน กสทช. – NDID อัปเดตบริการ ด้านการเงินรองรับโลกอนาคต ด้วย Digital ID

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดงาน The Secret of Financial e-Transaction: ไขทุกความลับ ปลดล็อกทุกธุรกรรมการเงินแห่งโลกอนาคต เปิดเวทีแลกเปลี่ยนมุมมอง จับมือ 2…
Read More...