Browsing Tag

เดลต้า ประเทศไทย

เดลต้า ประเทศไทย เข้าร่วมกลุ่มผู้สนับสนุนการเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยง…

บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) ได้ประกาศเจตนารมณ์ต่อสาธารณชนในการสนับสนุนมาตราฐานการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ (TCFD) และแนวปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูล ซึ่งการให้การสนับสนุน TCFD…
Read More...

เดลต้า ประเทศไทย ติดอันดับรายชื่อผู้นำด้านสภาพภูมิอากาศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ประจำปี 2565 โดย…

บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) ประกาศในวันนี้ว่าบริษัทได้ถูกจัดอันดับรวมเข้าในรายชื่อผู้นำด้านสภาพภูมิอากาศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกประจำปี 2565 โดย Financial Times และ Nikkei Asia เพื่อยกย่องการดำเนินงานอย่างดีเยี่ยมด้านสิ่งแวดล้อม…
Read More...

เดลต้า นำร่องใช้ระบบควบคุมการจัดการอาคาร VTScada ครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

บมจ. เดลต้า อีเล็คโทรนิกส์ (ประเทศไทย) ประสบความสำเร็จในการนำระบบควบคุมการจัดการอาคาร (FMCS) ขับเคลื่อนโดยซอฟต์แวร์ VTScada มาใช้เป็นครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายในเดลต้า โรงงานที่ 7 ณ นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ซึ่ง VTScada…
Read More...