Browsing Tag

ห้วเว่ย คลาวด์

หัวเว่ย คลาวด์ บุกเวที โมบายล์ เวิลด์ คองเกรส มุ่งปลดปล่อยพลังแห่งดิจิทัล

งานโมบายล์ เวิลด์ คองเกรส ประจำปี 2566 (Mobile World Congress หรือ MWC 2023) เปิดฉากขึ้นแล้ว และในโอกาสนี้ หัวเว่ย คลาวด์ (Huawei Cloud) ได้มาร่วมแบ่งปันในฐานะผู้วางรากฐานระบบคลาวด์สำหรับโลกอัจฉริยะ…
Read More...