Browsing Tag

สมาคมการขายตรงไทย

สมาคมการขายตรงไทย เชิดชูเกียรตินักธุรกิจขายตรงดีเด่น ประจำปี 2566

สมาคมการขายตรงไทย ร่วมกับ คณะกรรมการบริหารสมาคม จัดงาน ‘TDSA AWARD 2023 : The Greatest Pride’ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่นักธุรกิจขายตรงดีเด่นจากบริษัทสมาชิกของสมาคมที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ โดยมี พันตำรวจเอกประทีป…
Read More...

สมาคมการขายตรงไทย เสริมทักษะการทำธุรกิจอย่างมืออาชีพ จัดสัมมนา หัวข้อ “สู่นักขายขั้นเทพด้วย NLP”

สมาคมการขายตรงไทย มุ่งเน้นเสริมสร้างทักษะให้นักธุรกิจขายตรง      สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมืออาชีพ ผ่านการจัดสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “สู่นักขายขั้นเทพด้วย NLP” หรือ “NLP for Super Sales” โดยมี 2 กูรู ได้แก่ “โค้ชชาญ” คุณชาญวิทย์ แสงสุทธิ และ…
Read More...