Browsing Tag

รพ.พญาไท

เครือ รพ. พญาไท มุ่งเน้นเวชศาสตร์เชิงป้องกัน เทรนด์ของการมีสุขภาพดีแบบยั่งยืน

ปัจจุบันดิจิทัลเข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตของมนุษย์ให้มีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น ทำให้เรามีพฤติกรรมการรับประทานอาหารแบบเร่งด่วน การเคลื่อนไหวระหว่างวันที่น้อยลง แต่ความเครียดกลับเพิ่มมากขึ้น…
Read More...