Browsing Tag

มธบ

คณะท่องเที่ยวฯ มธบ.เร่งปั้น นศ.ป้อนภาคธุรกิจท่องเที่ยว-โรงแรมขาดแคลนหนักหลังโควิด-19…

“วสุกานต์” คณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม  มธบ.ระบุภาคการท่องเที่ยว โรงแรมและบริการเติบโตสูง ต้องการแรงงานจำนวนมาก เร่งสร้างความเชื่อมั่น เรียนรู้จากการลงมือปฎิบัติจริง จบสาขานี้ทำงานได้หลากหลาย พร้อมปลูกฝัง DNA รู้จักตัวเอง พัฒนาจุดแข็ง…
Read More...