Browsing Tag

ปฏิทินเก่า เราขอ

NT ส่งมอบปฏิทินเก่าจากกิจกรรม “ปฏิทินเก่า เราขอ” ให้กับศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา…

นางสาวโชติกา ไพจ์ศรี ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT ส่งมอบปฏิทินเก่า จากกิจกรรม "ปฏิทินเก่า เราขอ" ซึ่งจัดโดย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ภายใต้แนวคิด "การให้ คือ ความสุข" …
Read More...