Browsing Tag

คอมพิวเตอร์

‘ช้อปปี้’ ผนึกกำลังภาครัฐ ปลุกปั้นโลกดิจิทัลปลอดภัย…

‘ช้อปปี้’ ผู้นำแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไต้หวัน ร่วมมือกับสองเครือข่ายภาครัฐ ‘สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)’ และ ‘ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปอส. ตร.)’…
Read More...