Browsing Tag

กลุ่มบริษัท เพ็ญภาค จำกัด

เพ็ญภาค ผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรที่อยู่คู่คนไทยมานานกว่า 106 ปี ขนทัพสินค้าร่วมงาน ThaiFex-Anuga…

กลุ่มบริษัท เพ็ญภาค จำกัด บริษัทผู้ผลิตยาสตรีเพ็ญภาคและยาบำรุงร่างกายตราพญานาค ยาสมุนไพรแผนโบราณที่อยู่คู่คนไทยมานานกว่า 106 ปี ยกขบวนสินค้านวัตกรรมใหม่ๆ ทั้งกลุ่มสินค้าเครื่องดื่ม ไม่ว่าจะเป็น เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาค (พลังกระชายดำ)…
Read More...