3 หน่วยงานรัฐจัดงาน รู้ “ไหม” ชอบ ช้อป เพื่อส่งเสริมตลาดเกษตรและหม่อนไหม

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมหม่อนไหม และ องค์การตลาดเพื่อการเกษตร (อตก.) จัดงานส่งเสริมและสร้างการรับรู้ตลาดสินค้าทางการเกษตรและหม่อนไหม ในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 ณ บริเวณตลาดน้ำองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ซึ่งภายในงานจะได้เยี่ยมชมนิทรรศการหม่อนไหม ร้านจำหน่ายผ้าไหมจากกลุ่มผู้ผลิตและผู้ประกอบการ และการจำหน่ายสินค้าผ้าไหมและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากหม่อนไหม งานดี ๆ แบบนี้ ห้ามพลาด ! ค่ะ