PwC ประเทศไทย คว้ารางวัล Microsoft Thailand Partner of the Year ประจำปี 2565

PwC ประเทศไทย ได้รับรางวัล Microsoft Thailand Partner of the Year ประจำปี 2565 ในสาขา Customer Success – Strategic Alliance จากไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) โดย PwC เป็นหนึ่งในพันธมิตรชั้นนำระดับโลกที่นำเสนอนวัตกรรมและโซลูชันเชิงกลยุทธ์เพื่อช่วยยกระดับองค์กรให้บรรลุเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงไปสู่ดิจิทัลโดยอาศัยเทคโนโลยีของไมโครซอฟท์

นางสาว วิไลพร ทวีลาภพันทอง หัวหน้าสายงานธุรกิจที่ปรึกษา PwC ประเทศไทย และหัวหน้ากลุ่มธุรกิจบริการทางการเงินเชิงกลยุทธ์และการดำเนินงาน PwC South East Asia Consulting กล่าวว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทาง PricewaterhouseCoopers Consulting (Thailand) Ltd. ได้รับรางวัล Microsoft Thailand Partner of the Year ประจำปี 2565 ในสาขา Customer Success – Strategic Alliance จากไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) โดยที่ผ่านมา PwC และไมโครซอฟท์ ได้ผนึกกำลังเป็นพันมิตรเชิงกลยุทธ์ในการส่งมอบบริการที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับลูกค้า และยังช่วยให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงองค์กรไปสู่ดิจิทัล ผ่านรูปแบบการให้บริการในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นบริการออกแบบกลยุทธ์ด้านคลาวด์ บริการกลยุทธ์ด้านความปลอดภัย บริการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำหรับโรงงานอัจฉริยะ บริการโมเดลการบริโภคคลาวด์ และบริการปรับประสิทธิภาพการบริหารเงิน เป็นต้น

“ความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเชิงลึกของ PwC ผนวกกับเทคโนโลยีระดับโลกของไมโครซอฟท์ ทำให้เราสามารถช่วยลูกค้าเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และเปลี่ยนแปลงองค์กรไปสู่ดิจิทัลได้สำเร็จผ่านการนำแพลตฟอร์มการประมวลผลแบบคลาวด์อย่าง Microsoft Azure เข้ามาช่วยปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที เสริมสร้างความปลอดภัยทางไซเบอร์ และบริหารจัดการต้นทุนและทรัพยากรอย่างเหมาะสม ตลอดจนช่วยให้ธุรกิจปฏิบัติตามข้อบังคับและกฎระเบียบต่าง ๆ ได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง” เธอ กล่าว

นางสาว วิไลพร กล่าวต่อว่า ในระยะต่อไป PwC ประเทศไทย ยังคงมุ่งมั่นใน การให้คำปรึกษาด้านการเปลี่ยนแปลงองค์กรไปสู่ดิจิทัล ผ่านการนำเทคโนโลยีของไมโครซอฟท์ เข้ามาช่วยในการปรับปรุงโครงสร้างด้านไอทีให้มีความทันสมัย และนำข้อมูลเชิงลึกมาใช้วิเคราะห์เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจของลูกค้า นอกจากนี้ จะยังคงส่งมอบบริการคุณภาพในด้านอื่น ๆ ดังนี้

  • ปรับปรุงระบบ Legacy ด้านเทคโนโลยีและโครงสร้างขององค์กร ให้มีความทันสมัย โดยนำระบบคลาวด์เข้ามาใช้งาน ซึ่งลูกค้าจะได้รับประโยชน์ทั้งในด้านประสิทธิภาพ ต้นทุน และนวัตกรรมใหม่ ๆ
  • โซลูชันเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรม เช่น บริการด้านสุขภาพ การเงิน และค้าปลีก ที่ PwC จะเข้าไปช่วยเหลือลูกค้าในอุตสาหกรรมเหล่านี้ ปรับปรุงการดำเนินงานและปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบต่าง ๆ ได้อย่างครบถ้วน
  • การย้ายระบบคลาวด์และการกำหนดกลยุทธ์ ผ่านกระบวนการย้ายแอปพลิเคชันที่วางระบบเซิร์ฟเวอร์ภายในองค์กรและโครงสร้างพื้นฐานไปยังคลาวด์อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าสูงสุด
  • การให้คำปรึกษาด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ ด้วยการระบุและลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ผ่านเครื่องมือและบริการต่าง ๆ

ด้านนาย ธนวัฒน์ สุธรรมพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ผมต้องขอยกย่องพาร์ทเนอร์ของเราทุกท่าน เพราะทุกท่านมีบทบาทที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งในการสร้างสรรค์ และเพิ่มขีดความสามารถให้ลูกค้าของเราได้ประสบความสำเร็จที่ดียิ่งขึ้น ผ่านการสร้างสรรค์โซลูชันที่เป็นนวัตกรรมใหม่พร้อมทั้งความเชี่ยวชาญในแต่ละวงการและอุตสาหกรรม ด้วยความร่วมมือที่ดีระหว่างไมโครซอฟท์และพาร์ทเนอร์ของเรา จึงช่วยเปิดโอกาสทางธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถให้กับทั้งองค์กรขนาดกลางและขนาดย่อม รวมถึงกลุ่มภาครัฐและเอกชนขนาดใหญ่ เพื่อให้ลูกค้าสามารถตอบโจทย์ใหม่ ๆ ที่ท้าทายของพวกเค้าได้อย่างรวดเร็วและยั่งยืน”

อนึ่ง ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) ได้มอบรางวัลให้กับพันธมิตร จำนวนทั้งสิ้น 31 สาขา ประกอบไปด้วยพันธมิตรในระดับประเทศไทย จำนวน 29 สาขา และพันธมิตรในระดับนานาชาติ จำนวน 2 สาขา โดยจำแนกการให้บริการลูกค้าตามประเภทของนวัตกรรมและโซลูชันที่ปรับใช้เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ทั้งนี้ PwC และไมโครซอฟท์ ได้เป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ในการให้คำปรึกษาด้านการเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ดิจิทัล (Digital Transformation) เช่น กลยุทธ์ด้านคลาวด์ การพัฒนาแอปพลิเคชัน และกลยุทธ์การรักษาความปลอดภัย ให้กับลูกค้าที่ดำเนินกิจการในประเทศไทยมาอย่างยาวนาน