รับมือฝุ่น PM2.5 และเชื้อโรคหน้าหนาวปัจจัยเสี่ยงภูมิแพ้ แนะนำใช้เครื่องกรองอากาศดูแลอากาศให้สะอาดยิ่งขึ้น

เมื่อเข้าสู่ฤดูหนาวอากาศเย็นบริเวณชั้นบนของบรรยากาศจะกดตัวลงส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์การผกผันอุณหภูมิของชั้นบรรยากาศ (Inversion) อากาศร้อนที่อยู่บริเวณด้านล่างไม่สามารถเคลื่อนที่ได้หรือเรียกสภาพอากาศดังกล่าวว่าอากาศปิดดังนั้นมลพิษต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงดังกล่าวเช่นควันฝุ่นละออง PM2.5 และเชื้อโรคก็จะเกิดการสะสมมากขึ้นอาจสูงถึงระดับที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพด้วยปัจจัยดังกล่าวที่เกิดขึ้นทำให้ประชากรจำนวนมาก ต้องพบเจอกับปัญหาด้านสุขภาพจากมลพิษทางอากาศในช่วงฤดูหนาวของประเทศเนื่องจากการได้รับสัมผัสกับฝุ่นละอองในปริมาณมากและอาจเกิดการสะสมในร่างกายโดยการเดินทางเข้าสู่ร่างกายผ่านทางระบบทางเดินหายใจเกิดการสะสมในปอดและบางกรณีฝุ่นละอองขนาดเล็กยังอาจเข้าสู่กระแสเลือดที่ไหลเวียนทั่วร่างกาย ส่งผลต่อสุขภาพโดยตรงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

 

ความจริงข้อมูลกี่ยวกับ ฝุ่น PM2.5 โดย ผศ.ดร.ประพัทธ์ พงษ์เกียรติกุล อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้บอกไว้ว่าฝุ่น PM2.5 เป็นมลพิษที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาทางเคมี ที่ส่วนใหญ่เกิดจากฝีมือมนุษย์เป็นสำคัญ อาทิ ฝุ่น PM2.5 ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมลฑลเกิดจากการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ 35-50% การเผาไหม้ในพื้นที่โล่ง 20-40% และฝุ่นทุติยภูมิ (เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาในบรรยากาศ) 10-20% และโรงงานอุตสาหกรรม 1-3% เมื่ออากาศเย็นก็จะเกิดการสะสมของฝุ่นในชั้นบรรยากาศได้ง่าย

องค์การอนามัยโลกได้ให้ข้อมูลไว้ว่า “มลพิษทางอากาศเป็นอันตรายคุกคามสุขภาพเพราะมลพิษทำให้ปัญหาสุขภาพที่มีอยู่กำเริบขึ้นและเป็นเหตุก่อให้เกิดโรคร้ายต่าง ๆ เช่น โรคหัวใจวาย หัวใจเต้นผิดจังหวะ หลอดเลือดในสมองตีบเกิดภาวะลิ่มเลือดในสมอง โรคหอบหืดกำเริบ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคมะเร็งปอด และอื่น ๆ อีกมากมายอีกทั้งพบอัตราการเสียชีวิตก่อนเวลาอันควรมากกว่า 6 ล้านคนในแต่ละปีเนื่องจากมลพิษในอากาศทั่วโลกที่สูงเกินอัตรา”

Atmosphere Mini Lifestyle Photography. Atmosphere Mini is great for small rooms (18 sq.m) like bedrooms,home offices,small apartments and small kitchens.

 

สถาบัน International Journal of Environment Research and Public Health (IJERPH) ได้เผยข้อมูลวิจัยทางสถิติ (มีนาคม 2564)ชี้ให้เห็นว่าพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันและการทำกิจกรรมต่างๆนั้นผู้คนมากกว่า80%มักใช้เวลาและใช้ชีวิตอยู่ในบ้านหรือภายในอาคารเป็นหลักโดยสามารถจำแนกค่าเฉลี่ยที่69%ที่พักอาศัย, 11%สถานที่ในร่มอื่นๆ, 8% ภายนอกอาคาร, 5% สำนักงานและโรงงาน, 5% ยานพาหนะ, 2% ห้างสรรพสินค้าและร้านอาหารซึ่งปฎิเสธไม่ได้ว่าการดำรงชีวิตในแหล่งที่อยู่ภายในอาคารหรือในร่มจำเป็นต้องมีสิ่งแวดล้อมที่ดีและเหมาะสมในการใช้ชีวิตและทำกิจกรรมต่างๆเช่นกันและหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญที่สุดคือการได้รับอากาศที่สะอาด

 

นอกจากนี้ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการได้อธิบายถึงความสำคัญเกี่ยวกับคุณภาพอากาศภายในอาคาร หรือ Indoor air pollution หากภาวะที่อากาศภายในอาคารมีสิ่งเจือปนอยู่ในอากาศในปริมาณและระยะเวลาที่นานพอที่ส่งผลเสียต่อคุณภาพอากาศและทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของผู้อยู่อาศัยภายในอาคารโดยปัจจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องทำให้เกิดมลพิษภายในอาคารได้แก่สภาวะแวดล้อมโดยรอบอาคารลักษณะโครงสร้างของอาคารระบบการไหลเวียนอากาศภายในอาคารและวัสดุก่อสร้างภายในอาคารที่ทำให้เกิดการสะสมสารมลพิษเป็นต้นซึ่งสารมลพิษที่เป็นอัตรายต่อการสูดดมและหายใจภายในอาคารสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท อาทิ 1.สารมลพิษทางชีวภาพเช่นแบคทีเรียไวรัสเชื้อราไรฝุ่นสะเก็ดผิวหนังของสัตว์ละอองเกสรเป็นต้น 2. สารมลพิษทางเคมีได้แก่แก๊สและไอระเหยต่างๆสารฆ่าแมลงสารทำความสะอาดสารเคมีหกรั่วไหลกาวและสีทาผนังการเผาไหม้เป็นต้นและ 3. สารมลพิษที่เป็นอนุภาคได้แก่สารแขวนลอยในอากาศฝุ่นสิ่งสกปรกหรือสารอื่นๆที่อาจจะถูกดึงเข้าสู่อาคารจากภายนอกเป็นต้นทั้งนี้ผลกระทบจากมลพิษทางอากาศภายในอาคารยังส่งผลเสียและก่อให้เกิดอันตรายต่อการหายใจและสุขภาพร่างกายได้ อาทิ หายใจติดขัดคัดจมูกเกิดการระคายเคืองตามผิวหนังต่างๆเกิดการสะสมสารพิษในร่างกายในระยะยาวและเป็นแหล่งสะสมของเชื้อราและแบคทีเรีย

 

Atmosphere Mini Lifestyle Photography. Atmosphere Mini is great for small rooms (18 sq.m) like bedrooms,home offices,small apartments and small kitchens.

 

เพื่อการได้รับอากาศที่สะอาดและยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นอีกขั้นแอมเวย์ขอแนะนำ เครื่องกรองอากาศแอทโมสเฟียร์สกาย และ เครื่องกรองอากาศแอทโมสเฟียร์มินิ มาพร้อมกับดีไซน์กับออกแบบที่ดูทันสมัยที่ออกแบบตามหลักอากาศพลศาสตร์มอบการกรองอากาศสะอาดด้วยเทคโนโลยีสุดล้ำมากมาย อาทิ กรองสิ่งปนเปื้อนในอากาศได้ถึง99.99%* และอนุภาคขนาดเล็กถึง0.0024ไมครอน*ประสิทธิภาพในการลดสิ่งปนเปื้อนในอากาศที่ผ่านเข้าสู่ตัวเครื่องได้มากกว่า300ชนิด** เช่น ไวรัสแบคทีเรีย สปอร์เชื้อรายีสต์ไรฝุ่น ฝุ่นละอองควันบุหรี่ ละอองเกสรดอกไม้สารก่อภูมิแพ้แร่ใยหินและอื่นๆประสิทธิภาพในการลดสารเคมีได้มากถึง13ชนิด***อัตราการกรองอากาศของเครื่องกรองอากาศAtmosphere Sky สะอาดสูง300ลูกบาศก์ฟุตต่อนาทีสำหรับห้องขนาด43ตารางเมตรอัตราการกรองอากาศของเครื่องกรองอากาศAtmosphere Mini สะอาดสูง130ลูกบาศก์ฟุตต่อนาทีสำหรับห้องขนาด 19 ตารางเมตรลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆเช่นกลิ่นสัตว์เลี้ยงกลิ่นจากการประกอบอาหารเป็นต้นติดตั้งระบบ RFID เพื่อบันทึกการทำงานและเตือนการเปลี่ยนแผ่นกรองได้อย่างแม่นยำ และสามารถควบคุมการทำงานจากทุกหนแห่งด้วยเทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ผ่านแอปพลิเคชัน Atmosphere Connect

 

มั่นใจด้วยการรับรองมาตรฐานคุณภาพระดับสากลจากสถาบันชั้นนำ เครื่องกรองอากาศทั้ง 2 รุ่น ได้รับการรับรองมาตรฐานในการกรองสารก่อให้เกิดภูมิแพ้จาก Allergy UK ว่าสามารถลดหรือกรองสารก่อภูมิแพ้ได้ เหมาะที่จะใช้กับผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้อากาศ ผ่านการรับรองจากสมาคมผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน หรือ AHAM นอกจากนี้ยังได้รับการรับรอง Energy Star หรือ มาตรฐานเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ประหยัดพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐอเมริกา หรือ U.S. EPA และกระทรวงพลังงานของสหรัฐอเมริกานอกจากนี้แอทโมสเฟียร์สกายยังได้รับมาตรฐาน ECARF จากยุโรปอีกด้วย

 

เครื่องกรองอากาศแอทโมสเฟียร์สกายและเครื่องกรองอากาศแอทโมสเฟียร์มินิรับประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์รวมทั้งรับประกันความพอใจ 90 วัน สามารถสั่งซื้อสินค้าได้จากนักธุรกิจแอมเวย์หรือซื้อผ่านเว็บไซต์ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.amway.co.th/p/atmosphere-sky (เครื่องกรองอากาศแอทโมสเฟียร์สกาย) และ https://www.amway.co.th/p/atmosphere-mini  (เครื่องกรองอากาศแอทโมสเฟียร์มินิ)