วันแห่งความเป็นปึกแผ่นสากลกับชาวปาเลสไตน์

PSC thailand ร่วมด้วย สภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี จัดงานกิจกรรม วันแห่งความเป็นปึกแผ่นสากลกับชาวปาเลสไตน์

รุ่งโรจน์ ซาลลี ประธาน PSC thailand

โดยมี นายรุ่งโรจน์ ซาลลี ประธาน PSC thailand ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดงาน พร้อมด้วย นายแพทย์อนันต์ชัย ไทยประทาน ประธานสภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี เข้าร่วมงาน

ภายในงานมีการบรรยายจากวิทยากรมากประสบการณ์ อาทิ ศ.พลโท ดร.สมชาย วิรุฬหผล ในหัวข้อ ข้อเท็จจริงปัญหาปาเลสไตน์ รวมถึง การเสวนาหัวข้อ สิทธิมนุษยธรรมและสันติภาพในปาเลสไตน์ ความตระหนักร่วมของประชาคมโลก โดย อาจารย์สุนี ไชยรส, ผศ.ดร.ศราวุฒิ อารีย์, อาจารย์ฮารูน หะยีหมะ ดำเนินรายการโดย อาจารย์ไฟโรส อยู่เป็นสุข ที่ห้องสัตมรามาธิราช สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

นายรุ่งโรจน์ ซาลลี ประธาน PSC Thailand กล่าวว่า PSC เป็นองค์ที่มีอยู่ทั่วโลก เริ่มจัดตั้งขึ้นครั้งแรกที่ประเทศอังกฤษ เป็นองค์ที่มีความเคลื่อนไหว เพื่อให้ความยุติธรรมกับมวลมนุษย์ รวมถึง ให้ความยุติธรรม สันติภาพกับปาเลสไตน์ ขณะที่ PSC Thailand ได้จัดตั้งมาแล้วกว่า 11 ปี เริ่มก่อตั้งโดยชาวอังกฤษ ปัจจุบันผมเป็นประธาน

รุ่งโรจน์ ซาลลี ประธาน PSC Thailand

โดยทุกปีจะมีการจัดงาน 2 ครั้งคือ วันนักบา (Nakba) 15 พฤษภาคมของทุกปี คือวันที่ประชาชนชาวปาเลสไตน์ สูญเสียบ้านเกิดเมืองนอนกว่า 7 แสนคน โดยชาวอิสราเอลผนวกปาเลสไตน์เข้าเป็นประเทศของตนเอง และงานวันที่ 29 พฤศจิกายน ก็เป็นวันองค์การสหประชาชาติกำหนดให้เป็นวันที่รำลึกถึงชาวปาเลสไตน์ เรียกร้องความเป็นธรรมให้ได้กลับคืนสู่แผ่นดินตัวเอง

ดังนัน การเรียกร้องให้ความเป็นธรรม คือวัตถุประสงค์หนึ่งของ PSC  และที่จริงแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับปาเลสไตน์มีความเกี่ยวข้องกับประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องผู้ลี้ภัย เพราะในโลกนี้ มีประเทศไทยและรัสเซีย ที่จะให้วีซ่าช่วยเหลือผู้ลี้ภัยเท่านั้น ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ลี้ภัยจะเลือกมาประเทศไทย และใช้เป็นเมืองผ่านไปประเทศที่ 3 และบางกรณี ประเทศปลายทางยังไม่พร้อมรับ คนเหล่านั้นก็อยู่ในประเทศไทยจำนวนมาก ก็จะมีผลกระทบกับประเทศไทย ขณะเดียวกันในประเทศไทยมีเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม คือ สภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี

และที่สำคัญ องค์ระหว่างประเทศ ต้องเข้ามีบทบาท ไม่ว่าจะเป็น UN ก็ช่วยได้ตามกำลังที่มี ส่วนการจัดงาน วันแห่งความเป็นปึกแผ่นสากลกับชาวปาเลสไตน์ ในวันนี้ เพื่อให้สังคมเกิดการตระหนักในประเทศของเรา เราทุกคนต้องร่วมมือกันเพราะ เป็นเรื่องของสิทธิมนุษยชน

นายแพทย์อนันต์ชัย ไทยประทาน ประธานสภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี กล่าวว่า ปกติทางสภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี ได้ร่วมงานกับ PSC Thailand จัดงานนี้ขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับชาวปาเลสไตน์ เพราะชาวปาเลสไตน์ได้รับความอยุติธรรมมากว่า 70 ปีที่ผ่านมา ถูกขับไล่ออกจากแผ่นดินตัวเอง และถูกริดรอนสิทธิต่างๆ

ดังนั้น นี่ก็คือ หน้าที่ของมนุษย์ร่วมโลกอย่างหนึ่ง หรือเรียกได้ว่าเป็นอาณานิคมแห่งสุดท้ายที่ถูกยึดครองในบ้านของตนเอง ไม่สามารถใช้สิทธิความเป็นพลเมืองในบ้านเกิดตัวเองได้ ดังนั้น เป็นหน้าที่ของเราทุกคนบนโลกนี้ ที่จะมาเรียกร้องสิทธิความเป็นพลเมืองของเขาให้กับชาวปาเลสไตน์ ซึ่งสภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี ก็ยังมีงานอื่นๆอีก

โดยเฉพาะการใช้เหลือด้านสิทธิมนุษยชน เช่นงาน วันนักบา รวมถึง งานรณรงค์ช่วยเหลือสิทธิมนุษยชน ด้วยการส่งเงินไปช่วยเหลือในค่ายกักกันในต่างประเทศ และช่วยส่งอาหาร ยารักษาโรค รวมถึงด้านการศึกษา เป็นงานที่ทำต่อเนื่องมากว่า 8 ปี  เราช่วยเหลือไปทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องภัยพิบัติ น้ำท่วม ไฟไหม้ แผ่นดินไหว โดยสภาเครือข่ายฯ ได้รับความสนับสนุนเงินมาจากประชาชนเป็นหลัก