เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น ประเทศไทย คว้ารางวัลบริษัทที่รับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 จากเวที AMCHAM CSR Excellence (ACE) Recognition Award 2022

เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น บริษัทโภชนาการชื่อดังระดับโลก ตอกย้ำความมุ่งมั่นและวิสัยทัศน์ที่ต้องการสนับสนุนให้ผู้คนมีสุขภาพและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้วยการสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผ่านผลิตภัณฑ์และแนวทางที่เหมาะสมกับความต้องการและไลฟ์สไตล์ของคนไทย โดยล่าสุด เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น ประเทศไทย คว้ารางวัลใหญ่ระดับประเทศด้านกิจกรรมเพื่อสังคม กับ “รางวัลประกาศเกียรติคุณด้านกิจการเพื่อสังคมดีเด่นประจำปี 2565 หรือ 2022 Corporate Social Responsibility (CSR) Excellence Awards” จากเวที 2022 AMCHAM CSR Excellence Recognition Awards (ACE) ระดับ Gold ติดต่อกันเป็นปีที่ 5 จากหอการค้าอเมริกันประจำประเทศไทย หรือ AMCHAM โดยภายในงานมี นางสาวกวิตา เรืองไทย ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท เฮอร์บาไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นตัวแทนรับมอบรางวัลจาก มร. โรเบิร์ต เอฟ. โกเดค (Robert  F. Godec) เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย ณ โรงแรมคอนราด เมื่อวันก่อน

เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสังคมที่มีสุขภาพที่ดี ผ่านโครงการหลักต่างๆ อาทิ Nutrition for Zero Hunger (NFZH) และ Herbalife Nutrition Foundation (HNF) หรือมูลนิธิเฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น ทั้งนี้เพื่อขจัดปัญหาความหิวโหย เพิ่มการเข้าถึงอาหารที่มีประโยชน์ และมอบความรู้ด้านโภชนาการผ่านโครงการ NFZH นอกจากนี้ ยังมีมูลนิธิเฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น ที่เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรระดับโลกที่มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนทั่วโลก พร้อมจัดหาอาหารเพื่อสุขภาพและให้ความรู้ด้านโภชนาการให้แก่เด็กและชุมชนที่ต้องการความช่วยเหลือ ซึ่งในไทย เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น ประเทศไทยได้ให้การสนับสนุน 3 มูลนิธิภายใต้โครงการคาซ่า เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น (HNF’s Casa Herbalife Nutrition Program) ได้แก่ มูลนิธิเด็ก มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก และมูลนิธิบ้านนกขมิ้น เพื่อช่วยส่งเสริมด้านโภชนาการและสุขภาพของเด็กๆ ที่ขาดแคลน

สำหรับผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น สามารถติดตามข้อมูล ข่าวสาร สั่งซื้อสินค้า หรือความเคลื่อนไหวด้านเคล็ดลับเพื่อสุขภาพที่ดีได้ที่ www.facebook.com/HerbalifeThailandOfficial หรือผ่านทาง www.instagram.com/HerbalifeThailandOfficial