เอไอเอ ประเทศไทย จับมือสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) เปิดตัวหลักสูตรออนไลน์ด้านดิจิทัลภาคภาษาไทยสำหรับพนักงานเอไอเอ

เอไอเอ ประเทศไทย นำโดย ด็อกเตอร์ คริสเตียน โรแลนด์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์และดิจิทัล พร้อมด้วย นางศรัณยา เทียนถาวร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลเดินหน้าขับเคลื่อนพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ทักษะ ความสามารถด้านเทคโนโลยี ดิจิทัล และการวิเคราะห์ข้อมูล (Technology, Digitaland Analytics – TDA) อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดได้จับมือกับ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (Asian Institute of Technology – AIT) สถาบันการศึกษานานาชาติที่มีชื่อเสียงระดับโลกและมีผลงานวิจัยเป็นเลิศ นำโดย Professor Kazuo Yamamoto(ที่ 2 จากซ้าย), President of Asian Instituteof Technology และ Dr. Christopher Garnier, Executive Director of Asian Institute of Technology Extension (AIT Extension)ที่ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรออนไลน์ด้านดิจิทัลภาคภาษาไทยขึ้นเป็นครั้งแรก โดย AIT Extension ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้สังกัด AIT เป็นผู้ร่วมพัฒนาหลักสูตรดังกล่าว เพื่อมุ่งเพิ่มศักยภาพในการทำงานและทักษะที่ทันสมัยให้แก่บุคลากรของเอไอเอ ประเทศไทย ให้พร้อมรับมือกับการทำงานในโลกแห่งอนาคต ตลอดจนสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ เพื่อสนับสนุนให้ลูกค้าทุกคนมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น ตามคำมั่นสัญญา ‘Healthier, Longer, Better Lives’

ทั้งนี้ เอไอเอ ประเทศไทย ยังได้จัดงาน “Learning Day” ภายใต้หัวข้อ Amplify Your Digital Skills through TDA Learning” ตอกย้ำถึงความเป็นผู้นำบริษัทประกันชีวิตของไทย และความพร้อมในการเป็น Digital Insurer แห่งแรกของประเทศ โดยมุ่งเติมความรู้และข้อมูลใหม่ ๆ ให้แก่พนักงาน พร้อมเปิดมุมมองทางด้าน TDA ผ่านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อมูลที่มีประโยชน์จากผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงได้สัมผัสประสบการณ์จริงผ่านกิจกรรมหลักภายในงาน 2 กิจกรรม คือ การจัดนิทรรศการด้าน TDA และการเสวนาแลกเปลี่ยนเพื่อเสริมสร้างความสามารถทางด้าน TDA ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน2565 ณ เอไอเอ ประเทศไทย สำนักงานใหญ่ ถ. เดโช