เอ็กซอนโมบิล โชว์ความเหนือชั้น! กวาดรางวัลระดับสากลด้าน HR การันตีบริษัทที่น่าร่วมงานมากที่สุดในเอเชีย 2 ปีซ้อน

            ขึ้นแท่นธุรกิจที่น่าร่วมงานด้วยมากที่สุดในเอเชียเป็นที่เรียบร้อย สำหรับยักษ์ใหญ่ เครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย” ที่ล่าสุดบริษัทในเครือฯ คว้ารางวัลระดับสากลไปถึง 3 รางวัลดีเด่น จากงาน HR Excellence Awards 2022 ที่จัดขึ้นโดย Human Resources Online ประเทศสิงค์โปร์  นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลเป็นหนึ่งใน “บริษัทที่น่าทำงานด้วยมากที่สุดในภูมิภาคเอเชียในปี2022” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ​ รางวัลระดับเอเชียที่ช่วยการันตีความเหนือชั้นทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลได้เป็นอย่างดี ​   

ดร. อดิศักดิ์ แจ้งกมลกุลชัย ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด

 

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ดร. อดิศักดิ์  แจ้งกมลกุลชัย ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด  ขึ้นรับรางวัล HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2022จาก มร. วิลเลียม อิง ผู้บริหารกลุ่มสำนักพิมพ์ Business Media International เจ้าของนิตยสาร HR Asia ในฐานะที่บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด เป็นหนึ่งในบริษัทที่น่าทำงานด้วยมากที่สุดในภูมิภาคเอเชียในปี โดยนับเป็นการได้รับรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากนิตยสาร HR Asia สื่อชั้นนำด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ได้รับการยอมรับในภูมิภาคเอเชีย


รางวัลนี้จัดขึ้น เพื่อมอบให้แก่บริษัทที่ได้รับความไว้วางใจจากพนักงาน โดยคัดเลือกจากการสำรวจและประเมินความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร และมีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่โดดเด่น สามารถสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงาน การดูแลเอาใจใส่และสร้างบรรยากาศที่เหมาะสมในการทำงาน รวมทั้งการส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานเป็นทีม รู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้

นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเลือกให้เป็น หนึ่งในบริษัทที่น่าทำงานด้วยมากที่สุดในประเทศไทยสองปีติดต่อกัน ซึ่งช่วยสร้างเสริมความมุ่งมั่นในการส่งมอบวิสัยทัศน์ของเราซึ่งก็คือ ‘เติมเต็มพลังชีวิต ด้วยประสบการณ์พลังงานที่เหนือกว่า’ ” ดร. อดิศักดิ์ กล่าว

 

ทั้งนี้นอกจากรางวัล HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2022 แล้ว “บริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย”  บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด และบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ยังคว้า 3 รางวัลดีเด่น จากงานมอบรางวัล HR Excellence Awards รางวัลระดับภูมิภาคที่จัดโดยสถาบัน Human Resources Online ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นสื่อด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีชื่อเสียงในระดับสากล

โดย บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด ได้รับ รางวัลชนะเลิศระดับ Gold ในสาขาความเป็นเลิศด้านการให้ความสำคัญกับความเท่าเทียม สนับสนุนและส่งเสริมผู้หญิงให้มีความก้าวหน้าในองค์กร (Excellence in Women Empowerment Strategy) และ รางวัลชนะเลิศระดับ Gold ในสาขาความเป็นเลิศด้านการให้ความสำคัญกับการจัดสรรบุคลากรที่มีความเป็นเลิศ (Excellence in Talent Acquisition)

และบริษัทเอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  ได้รับ รางวัลชนะเลิศระดับ Bronze ในสาขาความเป็นเลิศของกลยุทธ์ด้านกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Excellence in CSR Strategy)

สำหรับรางวัล HR Excellence Awards 2022 จัดขึ้นเพื่อยกย่ององค์กรและบริษัทชั้นนำในประเทศไทยที่มีการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลยอดเยี่ยม ครอบคลุมทั้งในด้านการสรรหาบุคลากร การพัฒนาพนักงานและผู้นำองค์กร และการสร้างวัฒนธรรมองค์กร เป็นต้น

โดยมีคณะกรรมการตัดสิน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลจากหลากหลายธุรกิจ และมีหลักเกณฑ์การพิจารณาจากวิสัยทัศน์และเป้าหมายองค์กร การดำเนินธุรกิจ และแนวทางการพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรในมิติต่างๆ

 

 

ปัจจุบัน บริษัท เอสโซ่ฯ และบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย ดำเนินธุรกิจการกลั่นและจัดจำหน่ายน้ำมันที่มีคุณภาพ รวมถึงผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์อย่างครบวงจร ภายใต้เครื่องหมายการค้า เอสโซ่ โมบิล และเอ็กซอนโมบิล และบริษัท เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์ โพรดักชั่น โคราช อิงค์  ซึ่งดำเนินการแหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติที่อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งบริษัทในเครือทั้งหมดล้วนให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจที่ก้าวไปพร้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคม สนับสนุนความเจริญสู่ชุมชน ในด้านต่างๆ ทั้งการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมถึงความปลอดภัยและสุขอนามัย