กลุ่มบริษัทซีดีจี เปิดเวทีประลองทักษะไอที ต่อยอดโครงการโรงเรียนต้นแบบโค้ดดิ้ง

กลุ่มบริษัทซีดีจี ตอกย้ำศักยภาพในฐานะผู้นำด้านดิจิทัลเทคโนโลยี เดินหน้าโครงการ Code Their Dreamsจัดกิจกรรมการแข่งขันการสร้างเกมด้วยภาษา Scratch รอบสุดท้าย ตามโครงการโรงเรียนต้นแบบโค้ดดิ้ง โดยตัวแทนโรงเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจาก 20 โรงเรียนทั่วประเทศซึ่งผ่านการเรียนตามหลักสูตรการเรียนการสอนโคดดิ้งจากครูผู้สอนที่ผ่านการอบรมตามรูปแบบ SEED OF WISDOMภายใต้ความร่วมมือระหว่างกลุ่มบริษัทซีดีจี และบริษัทดีบิคจำกัด (ROBBO BY DBIC)โดยผลการแข่งขันมีทีมผู้ชนะการแข่งขันในระดับประถมศึกษา (ป. 4)และมัธยมศึกษา(ม.1) ได้แก่ ทีม Godzilla บุกรางกำหยาดจากโรงเรียนวัดรางกำหยาด จังหวัดนครปฐม และทีม The fight place of world จากโรงเรียนสาธิตเทศบาลเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรีตามลำดับ ถือได้ว่ากิจกรรมนี้เป็นอีกกลไกสำคัญในการสนับสนุนทักษะไอทีให้กับนักเรียนนักศึกษาและเยาวชนของประเทศไทยในชั้นเรียนจริงและต่อยอดสู่การสร้างผลงานอย่างเป็นรูปธรรม

กลุ่มบริษัทซีดีจียังวางแผนขยายความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย เพื่อพัฒนากำลังคนที่มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งประสานความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพและมีศักยภาพสู่สังคมต่อไป

ทั้งนี้ ผู้สนใจติดตามความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมในกิจกรรมต่อไปได้ที่ : Facebook : Code Their Dreams https://www.facebook.com/codetheirdreams