เอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย คว้ารางวัลหนึ่งในบริษัทที่น่าทำงานด้วยมากที่สุดในเอเชียต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด รับรางวัล หนึ่งในบริษัทที่น่าทำงานด้วยมากที่สุดในภูมิภาคเอเชียในปี 2022 (HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2022) นับเป็นการได้รับรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากนิตยสาร HR Asia

ดร. อดิศักดิ์  แจ้งกมลกุลชัย ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด รับรางวัลดังกล่าวจาก มร. วิลเลียม อิง ผู้บริหารกลุ่มสำนักพิมพ์ Business Media International เจ้าของนิตยสารHR Asia รางวัลนี้ มอบให้แก่บริษัทที่ได้รับความไว้วางใจจากพนักงาน โดยคัดเลือกจากการสำรวจและประเมินความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร

นิตยสาร HR Asia สื่อชั้นนำด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ได้รับการยอมรับในภูมิภาคเอเชีย มอบรางวัล “HR Asia’s Best Companies to work for in Asia 2022” ให้แก่บริษัทชั้นนำทั่วเอเชียที่มีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่โดดเด่น สามารถสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงาน การดูแลเอาใจใส่และสร้างบรรยากาศที่เหมาะสมในการทำงาน รวมทั้งการส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานเป็นทีม

 

บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด เป็นบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย  ก่อตั้งขึ้นเพื่อดำเนินงานศูนย์ธุรกิจระดับโลกกรุงเทพ ซึ่งเป็นศูนย์ธุรกิจระดับโลกที่ใหญ่ที่สุดในเครือข่ายเอ็กซอนโมบิลทั่วโลก สำหรับบริษัทอื่นในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย ประกอบด้วย บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งดำเนินธุรกิจการกลั่นและค้าน้ำมัน รวมถึงเคมีภัณฑ์แบบครบวงจร มีเครือข่ายคลังน้ำมันและสถานีบริการน้ำมันทั่วประเทศ รวมถึงธุรกิจน้ำมันหล่อลื่นภายใต้ชื่อการค้า “เอสโซ่” และ “โมบิล”  และบริษัท เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์ โพรดักชั่น โคราช อิงค์  ซึ่งดำเนินการแหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติที่อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น