ILINK เซ็นรับงาน PEA มูลค่า 1,786.17 ลบ. “ก่อสร้างสาย Submarine Cable ไปเกาะเต่า” เตรียมขึ้นแท่นครองตลาดอย่างแข็งแกร่งที่สุด

The No.1 Submarine Cable : บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ILINK ชนะการประกวดงานโครงการใหญ่ ก่อสร้างสาย Submarine Cable จากเกาะพะงัน ไปเกาะเต่า โดยได้รับหนังสือสั่งจ้างจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งมีมูลค่ารวมกว่า 1,786.17 ล้านบาท

งานนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้พิจารณาตกลงให้ “INTERLINK CONSORTIUM” ซึ่งประกอบด้วย
บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นผู้ดำเนินการดังกล่าว โดยวันนี้ (1 พ.ย. 2565) นายสมบัติ อนันตรัมพร ประธานกรรมการ
กลุ่มบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ
ILINK ได้ร่วมลงนามในสัญญาจ้างกับ
นายประพันธ์ สีนวล รองผู้ว่าการวิศวกรรม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ตกลงก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำ ระบบ 33 เควี ไปยังเกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทาง 48 กิโลเมตร มูลค่างานทั้งสิ้น 1,786,170,260 บาท ซึ่งเป็นมูลค่างานโครงการสายเคเบิลใต้น้ำที่สูงที่สุด เมื่อเทียบกับผลงานในอดีตของบริษัทฯ ที่เคยรับมานานกว่า 15 ปี โดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน540 วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญา

“การชนะการประกวด และได้รับงานในครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นว่า บริษัทฯ มีศักยภาพในการเข้าประมูลและรับงานใหม่มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งช่วยสนับสนุนให้มูลค่างานในมือระหว่างรอรับรู้รายได้ (backlog) ของ ILINK ณ ปัจจุบัน ทะลุ 3,000 ล้านบาท ทำ New High โดยบริษัทฯ จะเริ่มรับรู้รายได้งานโครงการนี้ทันที
ในปี 2565 และจะมีรายได้รองรับการเติบโตอย่างก้าวกระโดดยาวไปถึงปี 2567 ขณะเดียวกัน ยังคงมีแผนเดินหน้าเข้าประมูลงานในปีถัดไปอีกหลายโครงการ ซึ่งจากผลงานในอดีตที่ผ่านมา ได้แก่ เกาะพะงัน เกาะสีชัง เกาะล้าน เกาะมุก เกาะสุกร เกาะลิบง เกาะปูยู เกาะกูด เกาะหมาก เกาะปันหยี ฯลฯ ทำให้ ปัจจุบัน ILINK เป็นบริษัทฯ เดียวที่มีผลงานน่าเชื่อถือที่สุด จึงมั่นใจว่า INTERLINK จะสามารถเป็นเบอร์ 1 ในงานโครงการ Submarine Cable ของประเทศไทยได้ นับเป็นการตอกย้ำถึงความสำเร็จที่จะผลักดันให้ธุรกิจวิศวกรรม ซึ่งเป็นอีกธุรกิจหนึ่งของ ILINK สามารถเติบโตอย่างมีคุณภาพ สร้างผลการดำเนินงานทะลุเป้าหมาย ควบคู่ไปกับการสร้างความเชื่อมั่น เพื่อเป็นที่น่าจับตามองของนักลงทุนต่อไปในอนาคต” คุณสมบัติ กล่าวเสริมตอนท้าย