เอสโซ่และเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ มอบเงิน 300,000 บาท แก่โรงพยาบาลอุบลรัตน์ เพื่อซื้อเตียงขนย้ายผู้ป่วยปรับระดับได้

คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย พร้อมด้วยผู้บริหารสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ พันธมิตรทางธุรกิจ และสโมสรพนักงานเอสโซ่ มอบเงินจำนวน 300,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลอุบลรัตน์ เพื่อจัดซื้อเตียงขนย้ายผู้ป่วยปรับระดับได้

ผู้บริหารเอสโซ่ นำโดย ดร. อดิศักดิ์ แจ้งกมลกุลชัย (ที่ 4 จากขวา) ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ ดร. ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์ (ที่ 5 จากขวา) กรรมการ คุณจิราพรรณ เปาวรัตน์ (ที่ 2 จากขวา) กรรมการและผู้จัดการฝ่ายการตลาดขายปลีก คุณชัชวาลย์ หงษ์เจริญไทย(ที่ 1 จากขวา) ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการน้ำมัน คุณวรธรรม ตั้งอิทธิพลากร (ที่ 3 จากขวา) รองประธาน บริษัท เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์ โพรดักชั่น โคราช อิงค์ และคุณโชคชัย คุณวาสี (ที่ 1 จากซ้าย) ผู้บริหารสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ CSK Service มอบเงินสนับสนุนดังกล่าวให้แก่ พญ. อภิสรา ธำรงวรางกูร (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และคณะพยาบาล โรงพยาบาลอุบลรัตน์

“เราตระหนักถึงความสำคัญของการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนในพื้นที่ที่เราดำเนินธุรกิจอยู่ เราเห็นว่าโรงพยาบาลอุบลรัตน์ เป็นส่วนสำคัญในการดูแลรักษาสุขภาพของผู้คนในชุมชน และได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลด้วยดีมาโดยตลอด ในช่วงที่มีการระบาดของโควิด-19 บริษัท เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์ โพรดักชั่น โคราช อิงค์ (EMEPKI) ได้มอบชุดป้องกันการติดเชื้อ หรือ PPE (Personal Protective Equipment) ให้แก่โรงพยาบาลเพื่อใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่ายโควิด-19” ดร. ทวีศักดิ์กล่าว

“บริษัทฯ หวังว่า การจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ในครั้งนี้ จะช่วยให้โรงพยาบาลอุบลรัตน์ให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และขอส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลทำงานเพื่อช่วยเหลือและดูแลชุมชนในอำเภอน้ำพองและอำเภอใกล้เคียงต่อไป”

พญ. อภิสรา กล่าวว่า ”ต้องขอขอบพระคุณทางบริษัทฯ ที่ได้ส่งต่อสิ่งดีๆ มายังโรงพยาบาลเล็กๆ อย่างโรงพยาบาลอุบลรัตน์ ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้”

บริษัท เอสโซ่ฯ และบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย ดำเนินธุรกิจการกลั่นและจัดจำหน่ายน้ำมันที่มีคุณภาพ รวมถึงผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์อย่างครบวงจร ภายใต้เครื่องหมายการค้า เอสโซ่ โมบิล และเอ็กซอนโมบิล ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจที่ก้าวไปพร้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคม สนับสนุนความเจริญสู่ชุมชน ในด้านต่างๆ ทั้งการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมถึงความปลอดภัยและสุขอนามัย