NT ระดมจัดถุงยังชีพ “พลังน้ำใจ” ช่วยผู้ประสบอุทกภัย

พันเอก สรรพชัยย์ หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT

นำทีมผู้บริหารและพนักงานจิตอาสาร่วมกันบรรจุเครื่องอุปโภคบริโภคในถุงยังชีพ “พลังน้ำใจ”จำนวน 3,000 ถุง เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศ