ส.น.อ. จัดงาน Bollywood Evening

สมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส.น.อ.) จัดงานประจำปีในธีม Bollywood Evening โดยมี ฯพณฯเอกอัครราชฑูตอินเดียประจำประเทศไทย สุจิตรา ทุไร และ สามี อดึตฑูตสวามีนาธาน ให้เกียรติมาเป็นแขกวีไอพีในงาน ที่โรงแรมสุโกศล กรุงเทพฯ

ดร.โสภาพิมพ์ เศรษฐบุตร สิมะกุลธร

งานนี้เป็นการอำลานายกสมาคมรัญชา บริบาลบุรีภัณฑ์ และต้อนรับนายกสมาคมคนใหม่ ดร.โสภาพิมพ์ เศรษฐบุตร สิมะกุลธร และภายในงานมีการแสดงแบบเสื้อโดยนางแบบกิตติมศักดิ์

อาทิ กุลธิดา กุลวิบูลย์อนันต์, พญ.รุ่งไพลิน รัตนชีวร, ภุมรินทร์ นราธิปสกุลศิริ, อถิปภา จันทร์แก้ว, สุภาพร เอ็ลเดรจ และ ดร. พิมพ์ขัวญ บุญจิตต์พิมล

มีการร้องเพลงจากนักร้องกิตติมศักดิ์ อาทิ

มาริสา สุโกศล หนุนภักดี, พล ต.ต.อังกูร อาทรไผท, ภมร แดส, กร ทัพพะรังสี, บุรินทร์ นาคเจริญ, ดร.จินดารัตน์ ชุมสาย ณ อยุธยา และ วสุวัชร์ จิระมงคลสุข (ครูเอ)

มีประมูลภาพวาด “ความรัก” ระหว่างแม่ลูก จาก อาจารย์อภิชัย การิกาญจน์ 2 ภาพ กระเป๋า Shakira จากอังคนางค์ ชากีร่า บำรุงสรณ์ และกระเป๋า Judith Leiber จากสุริยน ศรีอรทัยกุล แห่ง Beauty Gem

และผู้ชนะการประกวดแต่งกายสไตล์ Ballywood ผู้ชนะได้รับสายสะพาย และ OASIS Spa vouchers จากเอิร์ธ สายสว่าง

งานนี้เต็มไปด้วยแขกวีไอพี แพรวพราวในชุดแขกอลังการ อาทิ คุณหญิงโรส บริบาลบุรีภัณฑ์ รมณีย์ เธียรประสิทธิ์ คุณหญิงเกิดศิริ สรุตานนท์ สุพัฒนา อาทรไผท ดร.ธราดล เปี่ยมพงษ์สานต์ เปรมิกา สุจริตกุล วีรศักดิ์ ชุณหจักร พนิตตา ศรีสะอาด รวมทั้งมีพิธีกรสาวสวยมากความสามารถอย่าง ศุภาพิชญ์ ชุมสาย ณ อยุธยา

และพิธีกรรูปหล่อ 2 นาย นาวาเอกสุรสันต์ คงสิริ รน. และเรืออากาศโทสุขทัช โชคณาพิทักษ์ โดยมี บุญญาดา กฤติยะโชติกุล เป็นแม่งานใหญ่