เอสโซ่และเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย มอบเงิน 300,000 บาท เพื่อซื้อเครื่องติดตามสัญญาณชีพมารดาและตรวจอัตราการเต้นหัวใจทารกในครรภ์ให้แก่ รพ. น้ำพอง

คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย ผู้บริหารสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ และสโมสรพนักงานเอสโซ่ มอบเงินสนับสนุนมูลค่า 300,000 บาท เพื่อใช้จัดซื้อเครื่องติดตามสัญญาณชีพมารดาและตรวจอัตราการเต้นหัวใจทารกในครรภ์ให้แก่โรงพยาบาลน้ำพอง สำหรับใช้ในห้องรอคลอดและห้องคลอด

ดร. อดิศักดิ์ แจ้งกมลกุลชัย (ที่ 4 จากขวา) ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ ดร. ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์ (ที่ 5 จากขวา) กรรมการ บริษัท เอสโซ่ฯ คุณวรธรรม ตั้งอิทธิพลากร (ที่ 3 จากขวา) รองประธานบริษัท เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์ โพรดักชั่น โคราช อิงค์ คุณจิราพรรณ เปาวรัตน์ (ที่ 2 จากขวา) กรรมการและผู้จัดการฝ่ายการตลาดขาย คุณชัชวาลย์ หงษ์เจริญไทย (ที่ 1 จากขวา) ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการน้ำมัน บริษัท เอสโซ่ฯ และ คุณโชคชัย คุณวาสี (ที่ 1 จากซ้าย) ผู้บริหารสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ CSK Service มอบเงินสนับสนุนดังกล่าวให้แก่ นพ. อุรส สิงห์งาม (ที่ 5 จากซ้าย) ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และคณะพยาบาล โรงพยาบาลน้ำพอง

“เราตระหนักถึงความสำคัญของการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนในพื้นที่ที่เราดำเนินธุรกิจอยู่ เราเห็นว่าโรงพยาบาลน้ำพอง เป็นส่วนสำคัญในการดูแลรักษาสุขภาพของผู้คนในชุมชน และได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลด้วยดีมาโดยตลอด เช่นการจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ เป็นต้น ในช่วงที่มีการระบาดของโควิด-19 บริษัท เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์ โพรดักชั่น โคราช อิงค์ ได้มอบชุดป้องกันการติดเชื้อ หรือ PPE (Personal Protective Equipment) ให้แก่โรงพยาบาลเพื่อใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่ายโควิด-19”  ดร. ทวีศักดิ์กล่าว

นพ. อุรส กล่าวว่า ”ขอขอบคุณทางบริษัทเป็นอย่างสูงทำให้เราสามารถที่จะวางแผนการรักษาคนไข้ให้ได้รับการดูแลอย่างดีที่สุด”บริษัท เอสโซ่ฯ และบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย ดำเนินธุรกิจการกลั่นและจัดจำหน่ายน้ำมันที่มีคุณภาพ รวมถึงผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์อย่างครบวงจร ภายใต้เครื่องหมายการค้า เอสโซ่ โมบิล และเอ็กซอนโมบิล ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจที่ก้าวไปพร้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคม สนับสนุนความเจริญสู่ชุมชน ในด้านต่างๆ ทั้งการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมถึงความปลอดภัยและสุขอนามัย