เอสโซ่และบริษัทเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย มอบเงินสมทบเพิ่มกว่า 1.3 ล้านบาท ให้แก่ กสศ. ในโครงการ “เอสโซ่ปันน้ำใจ พาน้องกลับห้องเรียน ปีที่ 4”

ขอนแก่น – คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย พร้อมด้วยผู้บริหารสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ พันธมิตรทางธุรกิจ และสโมสรพนักงานเอสโซ่ มอบเงินสมทบเพิ่มกว่า 1.3 ล้านบาท ในโครงการ “เอสโซ่ปันน้ำใจ พาน้องกลับห้องเรียน ปีที่ 4” ผ่านกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เพื่อช่วยเหลือไม่ให้เด็กต้องหลุดจากระบบการศึกษา

คณะผู้บริหารเอสโซ่ฯ นำโดย ดร. อดิศักดิ์ แจ้งกมลกุลชัย (ที่ 6 จากซ้าย) ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ ดร. ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์ (ที่ 5 จากซ้าย) กรรมการ คุณจิราพรรณ เปาวรัตน์ (ที่ 5 จากขวา)  กรรมการและผู้จัดการฝ่ายการตลาดขายปลีก คุณวรธรรม ตั้งอิทธิพลากร (ที่ 4 จากซ้าย) รองประธานบริษัท เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์ โพรดักชั่น โคราช อิงค์ คุณยอดพงศ์ สุตธรรม (ที่ 4 จากขวา) นายกสโมสรพนักงานเอสโซ่ ร่วมกันมอบเงินดังกล่าวให้แก่ ศ. ดร. สมพงษ์  จิตระดับ (ที่ 7 จากขวา) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และคุณภัทระ คำพิทักษ์ (ที่ 6 จากขวา) กรรมการบริหาร กสศ. ณ หอประชุม 100 ปี อำเภอน้ำพอง

สำหรับปี 2565 เอสโซ่และเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย ได้ทำการมอบทุนการศึกษามูลค่า 1,000,000 บาท ที่เป็นเงินจากการระดมทุนในปี 2563 จากผู้บริหารสถานีบริการเอสโซ่ ผู้แทนจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่นโมบิล พันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงสโมสรพนักงานเอสโซ่และพนักงาน ให้แก่นักเรียนยากจนพิเศษในโรงเรียนเครือข่ายกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา จำนวน 24 โรงเรียน ในอำเภอน้ำพอง และจะขยายต่อไปในพื้นที่จังหวัดอื่นๆ ในภาคอีสาน โดยใช้ระบบฐานข้อมูลและแอปพลิเคชัน iSEE ของ กสศ. ในการชี้เป้ากลุ่มนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน เพื่อไม่ให้หลุดออกจากระบบการศึกษาและผลกระทบจากโควิด-19

“ผมรู้สึกยินดีที่เราได้จัดกิจกรรมดีๆ ในวันนี้ และจะขยายการมอบทุนการศึกษาไปยังจังหวัดอื่นๆ เพื่อให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่มีความจำเป็นจริงๆ และเด็กนักเรียนเหล่านี้จะได้มีโอกาสเรียนต่อตามที่ต้องการ สามารถพัฒนาเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพต่อไป” ดร. อดิศักดิ์ กล่าว

ศ. ดร. สมพงษ์ กล่าวว่า “การแพร่ระบาดของโควิด-19 ตั้งแต่ช่วงปลายปีการศึกษา 2562 ส่งผลกระทบต่อครัวเรือนที่มีบุตรหลานอยู่ในวัยเรียนทั้งโดยตรงและโดยอ้อม ทำให้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาขยายใหญ่ยิ่งขึ้น การที่ครัวเรือนยากจนเพิ่มยิ่งขึ้นทำให้กลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนที่มีความเสี่ยงที่จะหลุดออกจากระบบการศึกษามีจำนวนเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะครัวเรือนนักเรียนทุนเสมอภาค ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 มีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ราว 1,094 บาท ต่อเดือน หรือเฉลี่ยวันละ 30-40 บาท เท่านั้น ทุนการศึกษานี้จึงเป็นทุน On Top หรือทุนเพิ่มเติมให้กับนักเรียนทุนเสมอภาค ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายสำหรับการศึกษา เช่น ค่าเดินทางมาเรียน ค่าอาหารเช้า ได้อย่างคุ้มค่าตรงกลุ่มเป้าหมาย”

บริษัท เอสโซ่ฯ ถือเป็นบริษัทแรกของประเทศไทยที่ใช้ระบบ iSEE ของกสศ. ในการคัดเลือกนักเรียนยากจนพิเศษ เพื่อรับทุนการศึกษา และยังสามารถใช้ระบบดังกล่าวประเมินผลการช่วยเหลือเมื่อครบ 1 ปีการศึกษา จากข้อมูล เช่น ผลการเรียน อัตราการมาเรียน สุขภาพน้ำหนักส่วนสูง เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและมอบโอกาสให้เยาวชนสามารถพัฒนาศักยภาพของตนต่อไป

กิจกรรมระดมทุนครั้งนี้ ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากฝ่ายการตลาดขายปลีก ผู้บริหารสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ พันธมิตรทางธุรกิจ อาทิ บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กับ บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด รวมถึงพนักงานของเอสโซ่และบริษัทในเครือของเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย

บริษัท เอสโซ่ฯ และบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย ดำเนินธุรกิจการกลั่นและจัดจำหน่ายน้ำมันที่มีคุณภาพ รวมถึงผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์อย่างครบวงจร ภายใต้เครื่องหมายการค้า เอสโซ่ โมบิล และเอ็กซอนโมบิล ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจที่ก้าวไปพร้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคม สนับสนุนความเจริญสู่ชุมชน ในด้านต่างๆ ทั้งการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมถึงความปลอดภัยและสุขอนามัย