มูลนิธิเบญจรงคกุล ร่วมกับ กลุ่มเบญจจินดา สานต่อ “ปลูกสร้างสรรค์ สร้างพลังให้แผ่นดิน” สนับสนุนวิถีเกษตรอินทรีย์

มูลนิธิเบญจรงคกุล และ กลุ่มเบญจจินดา ได้แก่ บริษัท วายเอ เซลส์  แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด (YAS) , บริษัท ไพรเวท พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด และ บริษัท บางแสนทาวน์เฮ้าส์ จำกัด  นำโดย คุณธนพนธ์ เบญจรงคกุล   คุณณัฐวุฒิ ปิ่นทองคำ และ คุณภานุพันธ์ บัวสรวง จัดกิจกรรมส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ “ปลูกสร้างสรรค์ สร้างพลังให้แผ่นดิน” ประจำปี 2565

ซี่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่อง มีจุดประสงค์ เพื่อสนับสนุนสถานศึกษาให้สามารถสร้างแหล่งอาหารที่ปลอดภัยด้วยวิถีเกษตรอินทรีย์  โดยได้มอบผลิตภัณฑ์บำรุงดินและพืชชีวภาพให้แก่โรงเรียนทั่วประเทศ มูลค่ากว่า 2.6 ล้านบาท ทั้งนี้ คณาจารย์ จากโรงเรียนหอวัง  โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้แทนรับมอบผลิตภัณฑ์บำรุงดินและพืชชีวภาพในครั้งนี้