เครือ ณ ดี เน็ทเวอร์ค พับลิชชิ่ง จัดงานพิธีมอบรางวัล Thailand’s Smart Awards 2022 ครั้งที่ 3

เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัท ณ ดี เน็ทเวอร์ค พับลิชชิ่ง จำกัด ในฐานะผู้ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ทั้งรูปแบบของหนังสือพิมพ์ และนิตยสารมีสื่อในเครือหลากหลายและครอบคลุมทุกธุรกิจ อาทิ หนังสือพิมพ์ The Power Network, หนังสือพิมพ์ Transport Journal, หนังสือพิมพ์ Auto Preview รวมทั้งนิตยสาร CIO World& Business, Business Owner และ Banking & Insurance นำโดย ดร. สุธีรา ศรีเบญจโชติ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ณ ดี เน็ทเวอร์ค พับลิชชิ่ง จำกัด ได้ร่วมกับ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จัดพิธีมอบรางวัลประจำปี 2565  Thailand’s Smart Awards ครั้งที่ 3

(จากซ้าย-ขวา) ภาสกร ชัยรัตน์  รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม-ดร.กฤชนนท์ อัยยปัญญา เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม- ดร. สุธีรา ศรีเบญจโชติ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ณ ดี เน็ทเวอร์ค พับลิชชิ่ง จำกัด

ดร.กฤชนนท์ อัยยปัญญา

โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กฤชนนท์ อัยยปัญญา เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลฯ พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “ส่อง! เทรนด์อุตสาหกรรม ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 2022” และ นายภาสกร ชัยรัตน์  รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ในหัวข้อ “พัฒนาอุตสาหกรรมไทย ให้เติบโตในสังคมโลกยุคใหม่อย่างมั่นคง”

ดร. สุธีรา ศรีเบญจโชติ

สำหรับพิธีมอบรางวัล Thailand’s Smart Awards 2022 ครั้งที่ 3 จัดขึ้น เพื่อให้ผู้ที่ได้รับรางวัล มีแรงผลักดันในการกลับไปพัฒนาตนเอง และองค์กรให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงสร้างค่านิยมเชิดชูคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมธรรมาภิบาล ไปจนถึงทำให้เกิดพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ ออกสู่สังคมไทย

 

พร้อมทั้งรับทราบถึงมุมมองและนโยบายด้านอุตสาหกรรมต่าง ๆ อย่างครอบคลุมว่า ทิศทางอุตสาหกรรมหลังจากนี้ของประเทศไทยจะไปในทิศทางใด เพื่อให้ผู้ประกอบการต่าง ๆ นำไปประยุกต์ใช้ และปรับตัวให้สอดรับกับสถานการณ์ ให้สามารถเดินหน้าได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป

โดยมอบรางวัลแก่องค์กร หรือบุคคล ที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม และโดดเด่นในด้านต่าง ๆ สามารถยกระดับปรับตัวทางธุรกิจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้อย่างประจักษ์ ทั้งจากการพิจารณาคัดเลือกผลงานด้านการตลาด การขาย นวัตกรรม เทคโนโลยีใหม่ๆ และกิจกรรมเพื่อสังคม ที่บริษัทฯ หรือบุคคลนั้น ๆ ได้ดำเนินงานมาตลอดทั้งปี

ซึ่งรางวัลที่จะมอบมี แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1.ประเภทองค์กร 2.ประเภทผลิตภัณฑ์ และ 3.ประเภทบุคคล ณ โรงแรม แบงค็อก แมริออท สุขุมวิท กรุงเทพฯ