“กระทรวงพาณิชย์” ปั้นผู้ประกอบการรุ่นใหม่แล้วกว่า 28,000 ราย สู่การเป็นผู้ประกอบการในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

กระทรวงพาณิชย์ โดย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ปั้นนักรบการค้ารุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง หลังจากประสบความสำเร็จ 2 ปีที่ผ่านมา สร้าง CEO GEN Z กว่า 28,000 ราย ล่าสุด จับมือ บริษัท  บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด  ปั้นคนรุ่นใหม่สู่การเป็นผู้ประกอบการในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล


นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และบริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด เพื่อบูรณาการความร่วมมือ “ในการเสริมสร้างศักยภาพ สนับสนุนผู้ประกอบการนิติบุคคล และ ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ เพื่อเตรียมพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล” โดยมี นายจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด, คุณสกลกรย์ สระกวี กรรมการบริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด, คุณภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ, คุณพิมลอมร สุรคุปต์ ผู้แทนจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมพิธีลงนาม ณ ห้องเมแฟร์บอลรูม โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ

นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า  ในระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมาทุกภาคส่วนได้เริ่มเปิดโอกาสและปรับตัว ในการรับเศรษฐกิจกระแสใหม่ที่มีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือสำคัญในการช่วยอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันและปรับรูปแบบการทำการค้าไปสู่ชีวิตวิถีใหม่มากยิ่งขึ้น โดยการค้าในปี 2565 นี้ จะเปรียบเสมือนปีแห่งการเปิดรับโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ ๆ รวมถึงการฟื้นฟูภาพรวมของเศรษฐกิจหลังสถานการณ์โควิดที่มีทิศทางการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

กระทรวงพาณิชย์จึงต้องการสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะผู้ประกอบการรุ่นใหม่  หรือ CEO Gen Z  ตามนโยบายที่ได้รับจากนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  ให้สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ข้อมูลที่เหมาะสมและเทรนด์เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อที่จะสามารถนำไปพัฒนา ต่อยอดและสร้างไอเดียใหม่ให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วได้อีกด้วย ซึ่งรัฐบาลได้เล็งเห็นความสำคัญของระบบเศรษฐกิจดิจิทัล และร่วมมือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนา ส่งเสริม ให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่โลกดิจิทัล ด้วยกลยุทธ์ที่จะสามารถสร้างประโยชน์ทางธุรกิจ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืน และพร้อมผลักดันให้เกิดการเรียนรู้และเกิดความเข้าใจในบริบทของสินทรัพย์ ดิจิทัล คริปโตเคอเรนซี่ และเทคโนโลยีบล็อกเชน เพื่อให้เกิดการตื่นตัวของ ผู้ประกอบการ บุคลากรภายในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะการตื่นตัวกับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมทางด้านธุรกิจ และเทคโนโลยีที่ส่งผลโดยตรงต่อการทำธุรกิจในยุคปัจจุบัน

ที่ผ่านมา บริษัท บิทคับฯ เป็นหนึ่งในพันธมิตรของกระทรวงพาณิชย์  ที่ได้บูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาองค์ความรู้ให้กับผู้ประกอบการรุ่นใหม่  หรือ Gen Z ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลกับธุรกิจของตน ภายใต้โครงการปั้น Gen Z เป็น CEO  ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่  ซึ่งได้สร้างนักรบการค้ายุคใหม่ไปแล้วกว่า 28,000 ราย ตั้งแต่ปี 2563 จนถึงปัจจุบัน

สำหรับการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ กรมส่งเสริมการค้าระหว่าง ประเทศ และบริษัท บิทคับฯ จะร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซี่  เทคโนโลยีบล็อกเชน  เป็นหลักสูตรให้กับน้อง ๆ เจนซี ภายใต้โครงการปั้น Gen Z  เป็น CEO  อย่างต่อเนื่อง และสร้างหลักสูตรพิเศษให้กับเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  เพื่อสร้างความเข้าใจเรื่อง สินทรัพย์ดิจิทัล บนระบบเศรษฐกิจของเมตาเวิร์ส ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างสรรค์กิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่างเทศที่มีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์โลกที่กำลังหมุนไปด้วยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลต่อไป

ด้านนายจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด กล่าวว่า “ ขอขอบคุณกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ที่เล็งเห็นถึงศักยภาพของบิทคับ เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่องค์ความรู้ต่างๆ ในการพัฒนาผู้ประกอบการ  ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ นิติบุคคล และบุคคลทั่วไป  การร่วมมือกันในครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการพัฒนาคนรุ่นใหม่ เนื่องจากในอีก 5-10 ปีข้างหน้า โลกจะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ที่ผ่านมาเราพึ่งพาเศรษฐกิจเก่ากันมาโดยตลอด  แต่ในอนาคตเราทุกคนต้องปรับตัวให้เข้ากับเศรษฐกิจใหม่หรือเศรษฐกิจดิจิทัล ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวโดนผลกระทบอย่างหนักจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 แต่ในเวลาเดียวกันเรามีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตเกิดขึ้นใหม่อีก 70 ล้านคนในอาเซียน ซึ่ง 9 ใน 10 คน เป็น ผู้บริโภคยุคดิจิทัล ที่มีการใช้จ่ายผ่านช่องทางออนไลน์เป็นหลัก ดังนั้นเราต้องมองถึง กลไกขับเคลื่อน ตัวถัดไป และทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีและข้อมูลดิจิทัลของอาเซียนให้ได้

ผมมีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทราบว่าในปีผ่านมากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศมีการพัฒนาบุคลากรจำนวนกว่า 2 หมื่นคน สิ่งนี้จะช่วยให้ประเทศไทยแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นและสามารถสร้างเศรษฐกิจยุคใหม่ขึ้นมาได้สำเร็จ บิทคับ มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน คือ การสร้างโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจดิจิทัล บนเทคโนโลยีบล็อกเชนและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปเข้าถึงได้อย่างปลอดภัยและมั่นใจ เป็นสะพานเชื่อมโยงโอกาสทางเศรษฐกิจระหว่างโลกเดิมกับโลกดิจิทัล

สำหรับผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ www.ditp.go.th หรือสายตรงการค้าระหว่างประเทศ โทร 1169