ไปรษณีย์ไทย เปิดให้บริการตามปกติในวันพืชมงคล วันวิสาขบูชาและวันหยุดชดเชยฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) เปิดให้บริการรับฝาก พร้อมให้บริการนำจ่ายทั่วประเทศในวันหยุดประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 ได้แก่ วันพืชมงคล (13 พฤษภาคม 2565)  วันสาขบูชาและวันหยุดชดเชยฯ (15-16 พฤษภาคม 2565) ซึ่งจะเปิดให้บริการ ณ ไปรษณีย์จังหวัดทุกแห่ง ไปรษณีย์ขนาดใหญ่ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด ไปรษณีย์ในห้างสรรพสินค้า ไปรษณีย์ในศูนย์ไปรษณีย์ ไปรษณีย์ในท่าอากาศยาน และสถานีบริการน้ำมัน โดยพร้อมนำจ่ายทุกวัน ทุกแห่งทั่วประเทศไทย เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้ใช้บริการในวันหยุด
ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบจุดให้บริการและวันเวลาที่เปิดทำการได้ผ่าน QR Code เว็บไซต์ www.thailandpost.co.th เฟซบุ๊ก บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ทวิตเตอร์  @Thailand_Post และ THP Contact Center 1545