ถอดรหัส TikTok พลังแห่งการเชื่อมโยง สร้างแบรนด์ต้องสร้างความบันเทิง

TikTok แพลตฟอร์มที่ส่งมอบความบันเทิง และเชื่อมโยงผู้คน จากจำนวนผู้ใช้งานทุกมุมโลกมากกว่า 1 พันล้านคน และ 1 ใน 4 มาจากภูมิภาคเอเชียตะวันอออกเฉียงใต้ ด้วยการขับเคลื่อนจากผู้ใช้ คอนเทนต์ และชุมชน ส่งผลให้ TikTok กลายเป็นแพลตฟอร์มที่มีอิทธิพลต่อสังคม

ใน #ForYou Summit ประจำปี 2022 ที่ TikTok จัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้  มีการเปิดเผยข้อมูล พบว่า จำนวนผู้ใช้ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เติบโตอย่างก้าวกระโดด และ ยังสร้างพลังการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อผู้คนอย่างเหลือเชื่อ  โดย 71% ของผู้ใช้ เห็นว่าเทรนด์ใหญ่ๆ ในยุคปัจจุบันมีจุดเริ่มต้นจาก TikTok,  61% ของผู้ใช้ TikTok จะชื่นชอบแบรนด์นั้นๆ มากขึ้น หากมีส่วนร่วมกับ TikTok,  43% ของผู้ใช้จะมีการทดลองทำหรือใช้ หรือไปในที่ใหม่ๆ  หลังจากเห็นสิ่งต่างๆ บน TikTok

สำหรับ กลุ่มผู้ใช้ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในการตัดสินใจซื้อสินค้า และบริการ ได้แก่ Content Commerce และ Community ดังนั้น กลยุทธ์ของ TikTok คือการช่วยแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ ด้วยเครื่องมือที่ดีที่สุด นั่นคือ การ ใช้จำนวนผู้ใช้และพลังของชุมชนให้เป็นประโยชน์ต่อแบรนด์มากที่สุด ซึ่งนอกจากจะสร้างความบันเทิงและการมีส่วนร่วมแล้ว ยังสามารถสร้างผลลัพธ์กว้างและลึกในทุกประสบการณ์ของผู้ใช้ ที่นำไปสู่การซื้อสินค้าหรือบริการอย่างไม่รู้จบ

Loading