บางจากฯ ชวนสมาชิกเอสโซ่ สไมล์สโอนคะแนนเป็นคะแนนบางจากกรีนไมลส์ได้ตั้งแต่ 16 กันยายนนี้ หลังเข้าซื้อหุ้นของ เอสโซ่ (ประเทศไทย) เสร็จสิ้น เครือข่ายปั๊มเพิ่มเป็นกว่า 2,200 แห่ง ให้ลูกค้าเข้าถึงสะดวกขึ้น

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เข้าซื้อหุ้นของ เอสโซ่ (ประเทศไทย) เสร็จสิ้น มีเครือข่ายสถานีบริการน้ำมันรวมเป็นกว่า 2,200 แห่ง  เพิ่มความสะดวกให้ผู้บริโภคเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการคุณภาพสูงได้ง่ายขึ้น  เชิญชวนสมาชิกเอสโซ่ สไมล์ส โอนคะแนนเป็นคะแนนบางจากกรีนไมล์ส ตั้งแต่ 16 กันยายนนี้  คะแนนไม่หาย ได้รับสิทธิประโยชน์ต่อเนื่อง พร้อมรับโบนัสพิเศษ 100 คะแนน

นายสมชัย เตชะวณิช ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด กลุ่มธุรกิจการตลาด บริษัท บางจากฯ   กล่าวว่าหลังจาก บางจากฯ เข้าซื้อหุ้นของ เอสโซ่ (ประเทศไทย)  ส่งผลให้กลุ่มบริษัท บางจากฯ มีเครือข่ายสถานีบริการน้ำมันมากกว่า 2,200 สาขาทั่วประเทศ เพิ่มความสะดวกให้ผู้บริโภคเข้าถึงน้ำมันคุณภาพสูงจากโรงกลั่นระดับโลกถึง 2 โรงกลั่น โดยโรงกลั่นบางจากฯ ได้รับรางวัลทั้งในเมืองไทย Thailand Quality Award และรางวัลระดับโลก Global Performance Excellence Award ระดับ World Class   มีการพัฒนาเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อให้ผู้บริโภคได้ใช้ผลิตภัณฑ์น้ำมันคุณภาพสูง สูตรเฉพาะจากสหรัฐอเมริกา (USA Formula) ทุกผลิตภัณฑ์ทั้งแก๊สโซฮอล์ และดีเซล มีค่ามาตรฐานสูงกว่าที่กรมธุรกิจพลังงานกำหนด  นอกจากนี้ น้ำมันเกรดพรีเมียมของบางจากทั้งแก๊สโซฮอล์และดีเซล  ได้มาตรฐานยูโร 5  ปกป้องเครื่องยนต์และยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

สำหรับสมาชิกเอสโซ่ สไมลส์ คะแนนสะสมจะยังคงอยู่และใช้แลกสิทธิประโยชน์ได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๐ “คะแนนไม่หาย” เพื่อให้สมาชิกรับสิทธิประโยชน์อย่างต่อเนื่อง สามารถโอนคะแนนสะสมทั้งหมดไปเป็นคะแนนบางจากกรีนไมลส์ได้ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2566 จนถึง 31 สิงหาคม 2567 โดยมีโปรโมชั่นรับคะแนนโบนัสพิเศษเพิ่ม 100 คะแนน   เมื่อโอนคะแนนระหว่างวันที่ 16 กันยายน 2566 ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

๐ สมาชิกเอสโซ่ สไมล์ส ยังคงสะสมและแลกคะแนนรับส่วนลดค่าน้ำมัน  ที่สถานีบริการน้ำมันที่ยังคงมีโลโก้เอสโซ่อยู่ และสถานีบริการน้ำมันบางจากที่ปรับเปลี่ยนจากสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ได้อีก 1 ปี จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567 ด้วยบัตรเดิม

 

ทั้งนี้ คะแนนสะสมสมาชิกบางจากกรีนไมลส์ นอกจากจะนำมาใช้เป็นส่วนลดค่าน้ำมันและสินค้าในกลุ่มธุรกิจบางจากฯ แล้ว สมาชิกยังได้รับสิทธิประโยชน์ที่ไม่เหมือนใครได้แก่ “ขึ้นเท่าไหร่ คืนเท่านั้น “ โดยในวันแรกที่ปรับขึ้นราคาน้ำมัน เมื่อสมาชิกเติมน้ำมันจะได้รับคะแนนพิเศษเพิ่มเท่ากับส่วนต่างราคาน้ำมันที่ปรับขึ้น เพิ่มเติมจากคะแนนปกติ และยังสามารถโอนคะแนนเพื่อรับสิทธิประโยชน์จาก partner ชั้นนำ อาทิเช่น AIS , T1 , SCB PointX , ShopeePay และ Air Asia เป็นต้น  แลกรับสิทธิประโยชน์อื่นๆ ตามไลฟ์สไตล์ที่ชอบ หรือเลือกบริจาคคะแนนให้กับองค์กรสาธารณประโยชน์ต่างๆ ที่บางจากฯ ดำเนินมาต่อเนื่องเป็นปีที่ 18 เพื่อร่วมกันช่วยทำให้สังคมไทยน่าอยู่อย่างยั่งยืนด้วย สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  www.bcpgreenmiles.com

การโอนคะแนนเอสโซ่ สไมล์สเป็นคะแนนบางจากกรีนไมลส์ สมาชิกต้องมีข้อมูลในฐานระบบสมาชิกทั้งเอสโซ่ สไมล์สและบางจากกรีนไมลส์  โดยสามารถโอนคะแนนทั้งหมดเพียงครั้งเดียว  และบัตรเอสโซ่ สไมล์ส จะไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไปหลังการโอนคะแนน  กรณียังไม่เป็นสมาชิกบางจากกรีนไมลส์ แนะนำให้ลูกค้าสมัครสมาชิกบางจากกรีนไมลส์ก่อนแล้วจึงโอนคะแนนเอสโซ่ สไมล์สทั้งหมดไปยังบางจากกรีนไมลส์ เพื่อรับสิทธิประโยชน์และสิทธิพิเศษต่างๆ อย่างต่อเนื่องที่สถานีบริการน้ำมันบางจาก  สำหรับช่องทางการโอนคะแนนเอสโซ่ สไมล์สไปยังบางจากกรีนไมลส์ มีดังนี้

 

๐ ตั้งแต่ 16 กันยายน 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2567

  1. สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่
  2. เว็บไซต์ www.bcpspointconversion.com (ต้องมีหมายเลขสมาชิกและเบอร์มือถือที่ลงทะเบียนแล้วของทั้งสองบัตร)
  3. Bangchak LINE Official Account (ต้องมีหมายเลขสมาชิกและเบอร์มือถือที่ลงทะเบียนแล้วของทั้งสองบัตร)
  4. Call center เอสโซ่ สไมล์ส โทร 02 631 9999

๐ ตั้งแต่ 16 กันยายน 2566 ถึง 29 พฤศจิกายน 2566

Esso Thailand Line Official Account  (ต้องมีหมายเลขสมาชิกและเบอร์มือถือที่ลงทะเบียนแล้วของทั้งสองบัตร)

๐ ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2566 – 31 สิงหาคม 2567

ที่สถานีบริการน้ำมันบางจาก

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center เอสโซ่ สไมล์ส โทร 02 631 9999  และ Call center บางจากฯ โทร 1651

ในส่วนโปรโมชั่นบัตรเครดิตสำหรับสถานีบริการน้ำมันบางจากและเอสโซ่ ยังคงได้รับสิทธิตามเงื่อนไขเดิมของแต่ละธนาคารที่มีกับแต่ละสถานีบริการน้ำมัน จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของแต่ละธนาคาร หรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.bangchakmarketplace.com