มูลนิธิธนชาตเพื่อสังคมไทย ร่วมกับ เครือ เอ็ม บี เค ช่วยเหลือเกษตรกร จัดงาน “เกษตรกรไทย ยังยิ้มได้” รับซื้อมะม่วง 12,000 กิโลกรัม แจกฟรีให้ประชาชน

นายเกรียงไกร  ภูริวิทย์วัฒนา รองประธานกรรมการ มูลนิธิธนชาตเพื่อสังคมไทย นางสาวสุภาลักษณ์  ตั้งจิตต์ศีล  เลขาธิการ มูลนิธิฯ  นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) และ นายไกรวิน ศรีไกรวิน  กรรมการผู้จัดการ 2  กลุ่มบริษัท เอ็ม บี เค  ร่วมเปิดงาน  “เกษตรกรไทย ยังยิ้มได้”  โดยมูลนิธิธนชาตฯ และ เครือ เอ็ม บี เค ห่วงใยเกษตรกรในภาวะราคามะม่วงตกต่ำ จึงรับซื้อมะม่วงจากเกษตรกร 12,000 กิโลกรัม แจกฟรีให้กับประชาชน พร้อมเมนูอาหารแปรรูปจากมะม่วงนานาชนิด จากโรงแรมและร้านอาหารชื่อดัง  ณ ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์   เมื่อเร็วๆ นี้

Loading