บริษัท บิทคับ เวนเจอร์ส จำกัด จัดพีธีลงนามบันทึกความร่วมมือกับ เจ้าทุย นำเทคโนโลยีบล็อกเชนขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาและอนุรักษ์ควายไทย มุ่งยกระดับวงการควายไทยสู่ระดับสากล

บริษัท บิทคับ เวนเจอร์ส จำกัด หน่วยงานด้านการลงทุนของ บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป ซึ่งเน้นการลงทุนในบริษัทสตาร์ทอัพหรือโครงการเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลและเทคโนโลยีเป็นหลัก รวมไปถึงสนับสนุนและให้โอกาสแก่นักพัฒนารุ่นใหม่ในการสร้างสิ่งที่มีประโยชน์และใช้งานได้จริงเพื่อพัฒนาและขยายระบบนิเวศบล็อกเชนทั้งในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ร่วมกับ บริษัท เจ้าทุย จำกัด บริษัทที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อยกระดับการอนุรักษ์และเพิ่มคุณค่าควายไทย ตลอดจนมีความตั้งใจผลักดันวงการควายไปสู่สากล โดยนำเทคโนโลยีบล็อกเชนเข้ามาเพื่อพัฒนา อนุรักษ์ควายไทย และยกระดับวงการควายไทยสู่ระดับสากล

 

 

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด, นางสาวเนาวรัตน์ ธรรมสวยดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิทคับ เวนเจอร์ส จำกัด, นายธนบัตร ใคร่นุ่นสิงห์ ผู้ก่อตั้ง บริษัท เจ้าทุย จำกัด และนายณรงค์พงศ์ จันทรัตน์ ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท เจ้าทุย จำกัด และได้รับเกียรติจาก นายสำเริง ม่วงสังข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมเป็นประธานในพิธี

ทั้งนี้ ภายในงานยังมีการจัดบรรยายเพื่อมอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีบล็อกเชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและอนุรักษ์ควายไทย โดยได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญในวงการเทคโนโลยีและวงการควายไทยจำนวนมาก อาทิ นายจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด, นางสาวเนาวรัตน์ ธรรมสวยดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิทคับ เวนเจอร์ส จำกัด, นายธนบัตร ใคร่นุ่นสิงห์ ผู้ก่อตั้ง บริษัท เจ้าทุย จำกัด, ศาสตราจารย์ ดร.กุลเชษฐ์ เพียรทอง ตัวแทนจากสมาคมอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย, นายทศพร ศรีศักด์ อดีตรองอธิบดีกรมปศุสัตว์และอดีตนายกสมาคม พัฒนาควายไทย และคุณพ่อเสมียน ผู้ให้กำเนิดควายงามสายอุดรผู้เป็นที่เคารพรักของวงการควายไทย

 

 

นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงควายสวยงาม โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้เลี้ยงควายไทยทั้งในจังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดใกล้เคียงจำนวนมาก