ททท. จัดโครงการ “Amazing Thailand Culinary City” ร่วมยกระดับและสร้างคุณค่า อาหารไทยสู่สากลเพื่อต่อยอดประเทศไทยเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงอาหาร

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ณ สเตทรูม เลอบัว ชั้น 67 โรงแรมเลอบัว แอท สเตททาวเวอร์ นายฉัททันต์ กุญชร ณ อยุธยา รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) แถลงข่าวเปิดตัวโครงการ Amazing Thailand Culinary City ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism) ร่วมด้วย Mr. Vincent Thierry เชฟมิชลินสตาร์ 2 ดาว ประจำห้องอาหารโรงแรมเลอบัว แอทสเตททาวเวอร์ และ นางสาววิสาส์ หวังศุภชาติ Food Blogger เจ้าของช่อง TikTok Bon_appetitbkk นำเสนอนวัตกรรมในการสร้างประสบการณ์ที่มีคุณค่า (High Touch นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจระดับภูมิภาค ภายใต้เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) มุ่งให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอาหารและความยั่งยืน ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจ BCG

นายฉัททันต์ กุญชร ณ อยุธยา รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด ททท. กล่าวว่า โครงการ Amazing Thailand Culinary City จัดขึ้นเพื่อยกระดับอาหารไทยและสร้างคุณค่าอาหารไทยสู่สากล และเป็นการสร้างการรับรู้ข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism) ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจ BCG ด้วยองค์ประกอบหลัก “AGFEC” ประกอบด้วย A–Agriculture (การเกษตร) G-Gastronomy (วัฒนธรรมอาหารการกิน) F-Food Safety (อาหารปลอดภัย) E-Experience(คุณค่าทางประสบการณ์ที่ได้สัมผัส) C-Creative Entrepreneur (ผู้ประกอบการสร้างสรรค์) เพื่อสร้างให้เกิดเศรษฐกิจแบ่งปัน (Sharing Economy) และเศรษฐกิจหมุนเวียน ตามแนวทางการพัฒนาประเทศที่มีเป้าหมายความมั่งคั่งทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อม โดย ททท. ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ(Responsible Tourism) ด้วยการส่งเสริมนโยบาย Zero Food Waste เพื่อลดปริมาณขยะอาหารที่เกิดจากกระบวนการผลิต อันจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว ความร่วมมือจากผู้ประกอบการร้านอาหารในการพัฒนาระบบการจัดการขยะจากวัตถุดิบที่นำมาประกอบอาหาร และนำนโยบาย Zero Food Waste
มาเป็นแนวทางในการรังสรรค์อาหารให้ผู้บริโภค จึงเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงอาหารไปสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชนในทุกมิติอย่างยั่งยืนกิจกรรมในโครงการแบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม ได้แก่ 1. กิจกรรมจับคู่ทางธุรกิจสำหรับกลุ่มผู้ประกอบการท่องเที่ยวเชิงอาหาร หรือ B2B Matching จำนวนทั้งสิ้น 36 ราย จัดขึ้น ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ ในวันที่ 31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2566 และ 2. กิจกรรมสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวทั่วไปที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวเชิงอาหาร ใน 4 จังหวัด คือ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 19-21 พฤษภาคม 2566 จังหวัดขอนแก่น วันที่ 9-11 มิถุนายน 2566 จังหวัดภูเก็ต วันที่ 16-18 มิถุนายน 2566 และจังหวัดจันทบุรี วันที่ 23-25 มิถุนายน 2566

ทั้งนี้ สำหรับงาน Amazing Thailand Culinary City ซึ่งจะจัดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพฯ และ 4 จังหวัดดังกล่าว จะมีการนำเสนออาหารจากหลากหลายผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงอาหาร อาทิ City Dining Experience, Farm to Table, Culinary Cooking Activity เป็นต้น และมีการจัดเสวนาจากผู้มีชื่อเสียงในแวดวงอาหาร การจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับอาหารไทย โดยนำเสนอเรื่องราวของอาหารไทยที่ได้รับรางวัลระดับโลก รวมถึงเมนูที่เป็นอาหารไทยยอดนิยม และการจัดนิทรรศการ
เพื่อแนะนำวัตถุดิบท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยในแต่ละภูมิภาค รวมทั้งจัดแสดงเมนู Hidden Dishes ของ 5 ภูมิภาค และกิจกรรม Workshop สอนทำขนมไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละภูมิภาค ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมฯ สามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติม ได้ที่ Facebook: Amazing Thailand Culinary City (https://www.facebook.com/AmazingThailand CulinaryCity/)